Categories
Utile

Să cunoaștem opționalele!

După cum știți, opționalele pentru anul de studiu următor trebuie alese până pe 22 mai. Știm că nu aveți atât de multe informații pentru a vă face mai ușoară această alegere și de aceea, venim în ajutorul vostru cu câteva detalii care sperăm că vă vor facilita alegerea. 

 

Anul II

 

Antreprenoriat

 

Acest opțional îți oferă șansa de a-ți dezvolta atitudinea antreprenorială, caracterizată de inițiativă, curaj, creativitate, care te poate conduce către succesul profesional dorit, indiferent dacă decizi să devii angajat sau angajator. Obiectivele disciplinei sunt înțelegerea antreprenoriatului în economie, dezvoltarea capacităţii studenților de a identifica oportunităţi de afaceri și de a elabora un plan de afaceri competitiv. Cursul de antreprenoriat studiază oportunități și strategii antreprenoriale, modele de business, planul de afaceri,  aspecte privind managementul afacerii. 

Acest opțional are trei credite, iar evaluarea se face sub formă de verificare. Fiecare student își poate aduce contribuția, atât la cursuri, cât și la seminarii. Se lucrează preponderent în echipe, în sistem participativ, folosind ca instrument Modelul CANVAS! 

 

Gestiunea financiară a întreprinderii

 

Disciplina are ca scop dobândirea cunoştinţelor de bază din domeniul gestiunii și finanțării, pentru aplicarea tehnologiilor şi programelor informaţionale în domeniul gestionării finanţelor în companii.

Obiectivele sunt acumularea cunoştinţelor necesare pentru a putea reacţiona corespunzător la riscuri, gestionarea finanţelor unei afaceri, dobândirea unei educații financiare în vederea cheltuirii eficiente a resurselor și a modului de gestionare a fluxului acestora. Cursul transpune partea teoretică la nivelul practicii, prin analizarea unor studii de caz concrete și evidențierea acelor aspecte referitoare la impactul economic al indicatorilor în procesul de dezvoltare a firmei. Acest opțional are trei credite, iar evaluarea se face sub formă de verificare.

 

Managementul riscului în afacerile internaționale

 

 În afacerile globale totul depinde de cât de bine gestionează firmele riscul. Acest opțional își propune să prezinte riscurile financiare- crize, lichiditate și riscurile operaționale- cybersecurity, stress testing, ethical hacking. Totodată  se vor face cunoscute studenților și modalitățile de gestiune ale riscurilor, acestea fiind instrumentele big data, business and competitive intelligence și blockchain. La nivelul cursurilor și seminariilor se vor rezolva studii de caz reale și practice și se vor prezenta video-uri și podcast-uri cu invitați. Evaluarea se va face prin rezolvarea unui studiu de caz practic, detalii despre acesta fiind prezentate în prima zi.

 

Anul III

 

Sondaje și anchete statistice

 

Obiectivele principale ale opționalului sunt reliefarea importanţei sondajului în sistemul informaţional statistic, prezentarea tehnicilor proiectării şi implementării sondajelor statistice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute. 

Rolul cursului în procesul de instruire al studentului la informatică economică  

Cunoştinţele şi pregătirea în Informatică Economică dobândită în timpul facultăţii asigură integrarea directă pe piaţa muncii a absolvenţilor în domenii precum: finanţe contabilitate, comerţ internaţional, marketing, statistică, managementul resurselor umane, previziuni economice şi de afaceri.

Rolul cursului în procesul de instruire al studentului la  cibernetică economică 

Absolventul secţiei de Cibernetică Economică are o pregatire sistemică, iar prin

cunoştinţele dobândite în facultate, are capacitatea de a analiza logic sistemele economice complexe şi de a oferi soluţii eficiente pentru conducerea strategică şi tactică a acestora. Din aceste considerente denumirea de economist – analist de sistem a meseriei voastre este cea mai potrivită. 

Seminariile se vor desfășura sub următoarele forme: proiectarea și implementarea unui sondaj statistic,  lucru în echipă, prelucrarea bazei de date în SPSS.

 

Demografie

 

Acest opțional are ca scop însuşirea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor de analiză a: numărului şi structurilor unei populaţii și a evoluţiei în timp a fenomenelor şi proceselor demografice, în legătură cu cele social-economice; prelucrarea şi analiza indicatorilor demografici ( Excel, SPSS, statistică). 

Cursul va fi structurat în trei părți: surse de date în demografie; efectivul, dinamica și structura populației, îmbătrânirea demografică; analiza transversală a fenomenelor și mișcării naturale și migratorii. Demografia este necesară printre altele și în anchete şi sondaje, cercetări de marketing, publicitate, comportament demografic, asigurări, administraţie publică sau privată, departamente de planificare şi previziune pe diferite domenii care presupun determinarea resurselor şi nevoilor unei colectivităţi umane. 

Evaluarea se va realiza sub forma de examen oral: 

 •  HUB – idei de proiecte cu invitați;
 •  Google doc – organizare pe echipe de 2-4 studenți-teme;
 •  Susținerea orală a proiectului + întrebări din cursurile predate. 

 

SGBD

 

Cursul opţional de SGBD Oracle este conceput ca o continuare a cursului de Baze de date din anul II şi se adresează studenţilor de la specializările de Cibernetică Economică şi Statistică și Previziune Economică. Acest opțional are ca scop principal formarea de specialiști care să fie la curent cu aspectele fundamentale privind suportul software (SGBD) pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice cu baze de date. În cadrul disciplinei se va studia  limbajul procedural PL/SQL, realizarea aplicaţiilor informatice cu baze de date și utilizarea Oracle Application Express – APEX.

 În urma acestui curs se va beneficia de cursuri Oracle Academy online, gratuite, posibilitatea obținerii de vouchere de reducere pentru examinările necesare în vederea certificărilor Oracle, diplomele obţinute fiind recunoscute internaţional, posibilitatea susținerii examinării pentru obținerea Oracle Junior Certification, participarea în programul Oracle Academy Club, programe de internship. Pentru mai multe detalii despre metoda de evaluare și programă puteți accesa site-ul http://bd.ase.ro

 

Tehnologii Web 

 

Scopul principal al acestui opțional este de a căpăta abilitatea efectivă de a scrie aplicații web cu arhitectura SPA (single page application) bazate pe tehnologiile fundamentale ale web-ului și axate pe prelucrarea și vizualizarea datelor. 

Se vor folosi următoarele limbaje de programare: HTML, CSS și Javascript. Arhitectura SPA va fi studiată prin accesarea obiectelor la distanță, serviciilor RESTful și aplicațiilor single page în browser. Mai multe informații puteți găsi: http://andrei.ase.ro/tehnologiiweb.html https://wwӓw.webtech-superheroes.net/

 

Așadar, fiecare opțional oferă oportunități inedite. Sperăm că aceste informații vă vor fi de ajutor în a-l alege pe cel care se pliază cel mai bine pe ceea ce vă doriți pentru viitorul vostru.

 

Comînceanu Ioana & Brӓuer Renate,

Membrii Departamentului Educațional

Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)

Categories
Facultate Utile

Tot ce trebuie să ştii despre bursa socială

Dacă eşti student în anul 1 licenţă sau masterat, nu uita că mai ai puţine zile la dispoziţie în care poţi aplica pentru o bursă socială, mai precis până pe 20 septembrie! Mai jos îţi vor fi prezentate toate informaţiile legate de acordarea acestor burse!

 

Pentru a putea beneficia de bursă socială, trebuie să îndeplineşi anumite criterii:

– trebuie să fii student integralist, de la un program de licenţă sau masterat, cu frecvenţă şi finanţare la buget;

– trebuie să faci parte din următoarele categorii de studenţi:

1) Orfan de ambii părinţi (cu acte doveditoare); provin din case de copii sau plasament familial care nu realizează venituri pe membru de familie, mai mari decât salariul minim pe economie (975 lei);

2) Familia nu a realizat, pe ultimele 3 luni de la momentul depunerii cererii pentru bursa socială, un venit net mediu lunar, pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;

3) Eşti în evidenţa cabinetului medical studenţesc şi faci dovada cu certificate medicale vizate de acesta că suferi de una din afecţiunile următoare: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficientă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, poliatrită juvenilă, handicap locomotor;

 

Pentru a nu avea surprize neplăcute şi pentru a te asigura că dosarul tău va fi luat în considerare, asigură-te că acesta conţine următoarele documente:

– cerere vizată de secretariatul facultăţii;

– copie certificat de naştere şi copie act identitate student;

– copie act identitate părinte/ocrotitor legal;

– copie act doveditor calitatea de ocrotitor legal;

– copii certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membrii ai familiei;

– adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/ unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori (în care se specifică dacă au obţinut bursă);

– acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor);

– cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc.);

– cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;

– hotărâre judecătorească de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

– adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;

– adeverinţă de la circa financiară, în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosirii bunurilor (pentru toţi membrii majori ai familiei);

– documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial;

– extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi;

– pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul) care nu realizează venituri de niciun fel, se va depune declaraţie notarială care să specifice acest lucru;

– documente medicale din care să rezulte că sunt bolnavi de TBC, şi se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

 

Observatii:

 1. Atestarea venitului net mediu pe membru de familie se va face cu un document emis de circumscripția financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriei în raza căreia locuiești.
 2. Pot beneficia de bursă socială și studenții de la cursurile cu frecvență cu taxă, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din case de copii sau din plasament familial.

Dacă mai ai nelămuriri sau nu ai găsit răspunsuri la anumite întrebări, te aşteptăm să ne scrii la adresa info@sisc.ro, iar noi iţi vom răspunde în cel mai scurt timp.

 

Ene Simona,

Membru al Departamentului Educaţional

Categories
Utile

Ghid licență 2021

Când îmi aleg profesorul coordonator? Ce temă ar trebui să abordez? Unde găsesc resurse științifice de încredere? Cum trebuie redactată bibliografia? Probabil acestea sunt doar câteva dintre întrebările care ți-au trecut măcar o dată prin minte atunci când sintagma „lucrare de licență” apărea într-o discuție.

Chiar dacă necunoscutele par nenumărate când vine vorba despre acest subiect, nu îți face griji! SiSC ți-a pregătit un ghid în care să găsești toate răspunsurile, astfel încât nota 10 la acest ultim examen al studenției tale să fie garantată.

Dacă totuși mai ai nelămuriri, ne poți scrie oricând la adresa de mail info@sisc.ro.

Suntem alături de tine și îți urăm mult succes!

 

Categories
ASE CSIE Facultate SiSC

Lămuriri cu privire la calcularea notei finale

facts

Legat de subiectul cu nota 5, în septembrie 2017 s-a dat o decizie de a se modifica Regulamentul privind activitatea pentru studiile universitare de licență. Decizia a fost votată și adoptată de Senatul Universitar și, teoretic, conform acesteia, un student poate promova o materie chiar dacă la examenul din sesiune ia mai puțin de 5, cu amendamentul ca această notă de la examenul din sesiune, cumulată cu nota din seminar, să fie mai mare sau egală cu 5.

Profesorii au fost informați de această schimbare, însă s-a creat o ambiguitate din cauza unei probleme de interpretare a sintagmei „evaluare finală”, aflată la articolul 40 din acest regulament. Pe de o parte, aceasta poate însemna examen din sesiune + seminar, ceea ce s-a și dorit în urma modificării regulamentului. Pe de altă parte, nu există în regulament specificat explicit ce înseamnă această sintagmă, de aici problemele de interpretare și de, teoretic, nerespectare a acestuia. Totuși, la alte articole din regulament apare cuvântul „examen” și nu „evaluare finală”, iar în articolul 42 se poate interpreta mai ușor o distincție între ce înseamnă „evaluare” și „examen”.

În momentul de față situația nu este în totalitate clară, întrucât părțile implicate au o viziune diferită asupra acesteia, fiecare venind cu argumente de luat în seamă. La majoritatea disciplinelor din CSIE și la alte facultăți s-a aplicat regulamentul cu interpretarea sintagmei „evaluare finală” ca fiind nota din seminar + nota din examen, astfel că, dacă nota din examen era sub 5, iar cea din seminar + examen ponderate era minim 5, studentul era admis.

Consiliul de Administrație a făcut deja o ședință pentru a clarifica faptul că trebuie aplicată această metodă în toate cazurile. Dacă există situații în care nu s-a aplicat, studenții au dreptul de a face contestație (de recomandat comună), prin care să ceară aplicarea regulamentului așa cum sugerează CA. Contestații deja există, iar domnii profesori așteaptă o poziție oficială a Serviciului Juridic din ASE pe acest subiect pentru a ști cum se raportează la acele contestații, respectând și Legea Educației.

Nu în ultimul rând, membrii Consiliului Facultății, studenții reprezentanți și Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC) încearcă să clarifice toate nelămuririle, alături de Senatul Studenților, pentru a soluționa această problemă cât mai curând. Vă ținem la curent cu orice noutate pe acest subiect.


Tănescu Hortensia – Director departament Educațional (SiSC) și membru în Consiliul Facultății CSIE

Categories
ASE CSIE Facultate Utile

10 mituri ale drepturilor tale

myths_busted

Pentru că oficial este sesiune și pentru că suntem de părere că este necesar să fii cât mai bine informat cu privire la drepturile pe care le ai, îți venim în ajutor! Mai jos vei găsi o parte dintre miturile vieții de student sau situațiile cu care chiar tu te poți întâlni, însoțite de drepturile sau informațiile care te vor ajuta să treci cu brio peste această sesiune.

 

 1. „Poți să înveți totul. Oricum nu se va reflecta în nota pe care o vei obține”

Unul dintre cele mai importante drepturi prevede că orice student trebuie „să beneficieze de o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fișei disciplinei, precum și să cunoască baremul după care a fost evaluat”.

 

 1. „Nu are rost să depui contestație la nota primită în examen, vei fi evaluat de același profesor”

Studenții au dreptul „să conteste notele obținute la examenele scrise, conform Regulamentelor privind activitatea didactică din ASE București; rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie diferită de cea care a evaluat inițial, în prezența studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru”.

Eventualele contestații ale evaluărilor scrise se depun printr-o cerere la secretariatul facultății, în termen de 48 ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală. Nota obținută în urma contestației este cea definitivă.

 

 1. „Dacă pleci cu Erasmus, nu ți se vor recunoaște toate creditele obținute la universitatea gazdă”

Ceea ce toți studenții interesați de un astfel de program ar trebui să știe este că au dreptul „să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile”.

 

 1. „Trebuie să plătești pentru eliberarea unei adeverințe de student”

Conform Statutului Studentului, fiecare student are posibilitatea „să primească gratuit adeverințe sau situații școlare eliberate de ASE București, precum şi alte acte care atestă statutul de student, conform prevederilor legale”.

 

 1. „Sunt mari șanse ca profesorii să nu țină cont de modalitatea de evaluare prezentată la începutul semestrului”

Profesorii nu pot să schimbe modalitatea de evaluare prezentată la începutul semestrului, ce trebuie să se regăsească și în fișa disciplinei. În cazul oricărei modificări apărute, profesorii sunt obligați să aducă studenților la cunoștință acest lucru.

 

 1. „Nu te duce la mărire, poate iei mai puțin și rămâne în final nota de la mărire”

Decanul facultăţii poate aproba resusţinerea a maximum două evaluări pentru îmbunătăţirea notei la disciplinele promovate, în sesiunea de reprogramare a aceluiaşi an. În cazul în care nota obţinută la reevaluare este mai mică decât cea iniţială sau studentul absentează de la reevaluare, se menţine nota acordată iniţial. La aceste reevaluări se pot prezenta numai studenţii integralişti, iar în cazuri excepţionale şi studenţii cu o absenţă la altă disciplină decât cea la care se face evaluarea.

 

 1. „În cazul în care nu te-ai prezentat la examen, trebuie să plătești restanța”

Dacă ai absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, trebuie să știi că restanța pe care o vei susține în sesiunea din vară nu trebuie plătită.

 

 1. ,,Dacă nu vei fi prezent la orele de curs nu vei avea posibilitatea să preiei informațiile predate”

Trebuie să știi că ai dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății.

 

 1. ,,Te poți prezenta o singură dată la sesiunea de măriri”

De fapt, sunt permise 2 măriri pe an în cazul studenților integraliști, iar costul unei măriri este de 10 RON. Ceea ce ai de făcut este să depui o cerere la secretariat, iar taxa trebuie achitată înainte de momentul susținerii examenului cu minimum 2 zile la casierie şi minimum 4 zile prin virament bancar.

 

 1. ,,Ți-ai fracturat brațul drept chiar în sesiune? Asta înseamnă că vei susține examenele în sesiunea de restanțe”

Într-o astfel de situație, studentul poate să beneficieze de examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical.

 

Sperăm ca informațiile pe care ți le-am prezentat să-ți fie cât mai de folos în această sesiune, iar pentru orice alte nelămuriri, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail info@sisc.ro.

 

SiSC te așteaptă la ședințele de Tutoring ale căror program îl poți găsi pe pagina noastră de Facebook și îți dorește multă putere de concentrare pentru toate examenele ce urmează!

 

Carmen Albu
Membru al Departamentului Educațional
Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)

Categories
ASE Facultate SiSC Utile

Practică?… Am câteva întrebări

Dacă ești anul doi și practica te-a luat pe nepregătite, iar întrebările nu au întârziat să apară, ai ajuns în locul potrivit. Am încercat să surprindem în acest articol tot ceea ce am considerat că este necesar să știi cu privire la acest subiect.

 

Ce este practica?

Practica este o disciplină obligatorie pentru studenții de anul doi.

Aceasta are o durată de trei săptămâni, respectiv 84 de ore și valorează trei credite de studii transferabile. Practica se poate desfășura compact sau pe parcurs, până la sfârșitul anului doi.

 

Unde fac practica?

Facultatea îți pune la dispoziție o serie de locuri unde vei putea fi stagiar la una dintre companiile partenere, însă numărul acestora este limitat. Pe aceste locuri poate aplica orice student de la CSIE, iar selecția se va realiza pe baza criteriilor firmelor respective.

Totuși, dacă nu ești acceptat la una dintre companiile partenere facultății, îți poți desfășura stagiul de practică la orice firmă din mediul public sau privat.

Trebuie avut în vedere ca profilul acestor firme să fie cât mai aproape de profilul studentului (ex: analiză de date, analiză sisteme, modelare de date, IT, statistică, etc.).

 

Voi avea profesor la acestă disciplină?

Fiecare grupă va avea desemnat un profesor îndrumător (tutore) care va ține studenții la curent cu informațiile necesare și va planifica și organiza desfășurarea stagiului de practică.

 

Mai multe detalii despre convențiile-cadru?

Convențiile-cadru sunt niște documente care conțin informații despre cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică.

Convențiile-cadru se vor completa de către studenți în trei exemplare, după care vor fi predate reprezentanților de grupă, termenul limită la care vor putea fi predate acestea îl vom anunța în curând. Studenții vor primi înapoi convențiile-cadru, semnate și ștampilate la rectorat și le vor completa până la colocviu cu restul datelor.

Distribuirea exemplarelor se va realiza astfel: unul rămâne la facultate, unul va fi păstrat de student, iar cel de-al treilea va fi dus companiei.

 

Dacă am lucrat pot echivala practica?

Cei care au lucrat sau au făcut un internship, sunt scutiți de aducerea celor trei exemplare ale convenției. Aceștia vor aduce o adeverință, semnată și ștampilată de către angajator, care să ateste că au lucrat cele 84 de ore (acestea pot fi efectuate și anterior semestrului doi).

 

Sunt alte criterii dacă beneficiez de o mobilitate Erasmus?

Studenților care beneficiază de mobilități Erasmus sau alte programe pentru care există încheiat contract de colaborare li se recunosc creditele de studii transferabile, în conformitate cu prevederile contractului de studii.  

 

Cum sunt evaluat?

Activitatea este evaluată prin colocviu, cu note de la 1 la 10. Colocviul de practică se poate susține și în sesiunea de restanțe dacă stagiul de practică a fost efectuat integral până la data susținerii acestuia.

La sfârșitul semestrului fiecare student va trebui să pregătească și să prezinte următoarele:

 1. Convenția-cadru/Adeverința de angajare
 2. Aprecierea din partea firmei
 3. Proiectul de practică

 

Ce este proiectul de practică?

Proiectul de practică va fi elaborat în contextul programului de pregătire în cadrul organizațiilor partenere de practică, urmărind următoarea structură orientativă:

 1. Prezentarea generală a unității economice în care se efectuează practica
 2. Identificarea unei probleme/ a unei activități care poate fi îmbunătățită
 3. Analiza situației existente și propuneri de îmbunătățire
 4. Concluzii și recomandări

 

Dacă nu am oferit un răspuns pentru toate întrebările tale, așteptăm să ne scrii la adresa de mail info@sisc.ro pentru a-ți oferi mai multe informații.

 

„Cunoaşterea este o comoară, dar practica este cheia către aceasta.”

 

Mihaela Alina Ene

Membru Departament Educaţional

Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)