FAQ

Orice răspuns la un click distanță!

Burse

Cele mai comune tipuri de burse sunt: de merit, de performanță și socială. Pentru a obține bursa de performanță este nevoie să ai media printre primii 3% din numărul de locuri bugetate. Bursa de merit este obținută dacă te clasezi după persoanele ce au obținut bursele de performanță, în limita bugetului alocat de universitate. Bursa socială se obține în urma depunerii unui dosar la secretariat și verificarea lui de către o comisie alcătuită special pentru această problemă

Bursa de performanță are valoarea de 1000 lei/lună, bursa de merit are valoarea de 800 lei/lună, iar cea socială de 750 lei/lună.

Nu neapărat, la finalul fiecărui semestru se recalculează ierarhia mediilor la învățătură, pe baza căreia se acordă bursele.

Pentru a deconta abonamentul STB este nevoie să ceri chitanța ștampilată de la casieria la care ai ales să mergi și să trimiți o poză față-verso cu aceasta la adresa de email burse@ase.ro

Examene/parţiale

Nu. Nota definitivă la materia respectivă va fi cea mai mare dintre nota inițială și cea primită la mărire.

Credite

Pentru a putea absolvi facultatea, trebuie ca la finalul celor trei ani de studiu să acumulezi un total de 180 de credite. Creditele aferente unei materii se obțin prin promovarea examenului din sesiune sau din sesiunea de restanțe, fiecare materie putând avea între trei și șase credite, în funcție de numărul de ore necesare însușirii cunoștințelor prezentate (1 credit = 25-30 ore de studiu). Media unui semestru se calculează astfel:

 

(Dis1xCred1 + Dis2xCred2 +…+ DisNxCredN) / (Cred1 + Cred2 +…+ CredN)

Pentru a promova anul I trebuie să ai minimum 30 de credite, iar pentru anul II sunt necesare 75 de credite.

Pentru a susține lucrarea de licență este necesar să aveți toate cele 180 de credite.

Acte și adeverințe ale studenților

În primul rând anunțați secretariatul, apoi dați anunț în ziar că ați pierdut legitimația (este posibil să vă fie returnată), revenind ulterior cu copia după anunț și cu suma de bani aferentă. Tot ce trebuie să mai faci este să aștepți începutul anului următor universitar.

Se realizează exclusiv pe mail, de pe contul personal al studentului, la adresa registratura@csie.ase.ro.

Schimb secții/serii/grupe

Transferul între grupe sau serii nu este posibil, însă există posibilitatea transferului între specializări pe baza unei cereri adresate decanului facultății. Pentru transferul din anul II, va trebui să susțineți examene de diferență specifice specializării la care vă mutați, însoțite de taxele aferente.

Taxe

Pentru situații deosebite și bine argumentate, Consiliul de Administrație poate aproba prelungirea perioadei de plată. În caz contrar, veți fi exmatriculat.

1) Pe platforma online plationline.ase.ro.

 

2) Prin virament bancar într-unul din conturile ASE-ului, care pot fi găsite accesând următorul link: Taxe si tarife universitare – Academia de Studii Economice din București

 

3) La casieriile ASE situate pe strada Căderea Bastiliei, sala 0030, parter, respectiv strada Intrarea Macedonski, parter.

Practică

Practica de specialitate se realizează în anul II, semestrul II.

Altele

Biblioteca este deschisă de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri între 8:00 – 14:00. Sala de lectură Victor Slăvescu este deschisă luni-vineri între orele 8:30 și 20:00, sala de lectură Virgil Madgearu este deschisă luni, marți și joi de la 14:30-16:30 și vineri 12:00-14:00, sala de publicații periodice Ion Răducanu este accesibilă luni-vineri între orele 8:30 și 20:00.

Secretariatul este deschis de luni până joi, între orele 11:30 – 14:00.

La începutul lunii februarie începe procesul de selectare al studenților ce vor participa la mobilitățile Erasmus+ din anul universitar următor. Va trebui să faci un dosar ce va conține anumite documente, printre care și proiectul de studiu și vei participa la un interviu. Nu uita, este nevoie să fii integralist pentru a putea lua parte la o astfel de experiență.

Șefii de grupă sunt aleși la începutul fiecărui an universitar.