FAQ

Orice răspuns la un click distanță!

Burse

Iată cele mai comune 3 tipuri de burse:

  1. Bursa de performanță pentru rezultatele deosebite la învățătură;

Această bursă este obținută de către un  procent de 3% din numărul total al studenţilor integraliști, în ordinea mediei (pentru studenții din anul 1 este luată în considerare media de admitere).

Cuantum lunar (anul 2023-2024): 1500 lei

  1. Bursa de performanță pentru studiu

Pentru cei a căror medie se clasează după cele ale persoanelor care se încadrează în primii 3%, dar sunt integraliști, sunt alocate, în limita fondurilor disponibile de la bugetul de stat (la nivelul facultății) bursele de performanță pentru studiu.

Cuantum lunar  (anul 2023-2024): 1000 lei

  1. Bursa socială

Se obține în urma depunerii unui dosar la secretariat, în care să se dovedească încadrarea într-una dintre categoriile specificate în metodologia privind acordarea burselor.

Cuantum lunar  (anul 2023-2024): 900 lei

Bursele care se alocă la începutul anului universitar se mențin pe parcursul ambelor semestre, atâta timp cât studentul nu își pierde statutul de integralist (nu are restanțe). În urma sesiunii din iarnă, bursele celor care nu au promovat toate materiile vor fi redistribuite, luând în considerare rezultatele semestrului I din anul universitar curent.

Valabil pentru toate cele 3 tipuri menționate.

Pentru a deconta abonamentul STB este nevoie să ceri chitanța ștampilată de la casieria la care ai ales să mergi și să trimiți o poză față-verso cu aceasta la adresa de email burse@ase.ro.

De asemenea, dacă este prima dată când faci asta (și nu ai beneficiat vreodată de bursă), trebuie să trimiți și un extras de cont.

Examene și restanțe

Nu. Nota definitivă la materia respectivă va fi cea mai mare dintre nota inițială și cea primită la mărire.

Taxa pentru o restanță este în valoare de 75 lei, iar aceasta trebuie plătită cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de examen.

Credite

Pentru a putea absolvi facultatea, trebuie ca la finalul celor trei ani de studiu să acumulezi un total de 180 de credite. Creditele aferente unei materii se obțin prin promovarea examenului din sesiune sau din sesiunea de restanțe, fiecare materie putând avea între trei și șase credite, în funcție de numărul de ore necesare însușirii cunoștințelor prezentate (1 credit = 25-30 ore de studiu). Media unui semestru se calculează astfel:

 

(Dis1xCred1 + Dis2xCred2 +…+ DisNxCredN) / (Cred1 + Cred2 +…+ CredN)

Pentru a promova anul I trebuie să ai minimum 30 de credite, iar pentru anul II sunt necesare 75 de credite.

Pentru a susține lucrarea de licență este necesar să aveți toate cele 180 de credite.

Acte și adeverințe ale studenților

În primul rând anunțați secretariatul, apoi dați anunț în ziar că ați pierdut legitimația (este posibil să vă fie returnată), revenind ulterior cu copia după anunț și cu suma de bani aferentă. Tot ce trebuie să mai faci este să aștepți începutul anului următor universitar.

Se realizează exclusiv pe mail, de pe contul personal al studentului, la adresa registratura@csie.ase.ro.

Schimb secții/serii/grupe

Transferul între grupe sau serii nu este posibil, însă există posibilitatea transferului între specializări pe baza unei cereri adresate decanului facultății. Pentru transferul din anul II, va trebui să susțineți examene de diferență specifice specializării la care vă mutați, însoțite de taxele aferente.

Taxe

Pentru situații deosebite și bine argumentate, Consiliul de Administrație poate aproba prelungirea perioadei de plată. În caz contrar, veți fi exmatriculat.

1) Pe platforma online plationline.ase.ro.

 

2) Prin virament bancar într-unul din conturile ASE-ului, care pot fi găsite accesând următorul link: Taxe si tarife universitare – Academia de Studii Economice din București

 

3) La casieriile ASE situate pe strada Căderea Bastiliei, sala 0030, parter, respectiv strada Intrarea Macedonski, parter.

Practică

Practica de specialitate se realizează în anul II, semestrul II. Dar, ca orice altă materie, poate fi recuperată în anul următor.

Practica de specialitate este completă după petrecerea a 112 ore în cadrul unei companii.

Toate informațiile de care ai nevoie despre practica de specialitate se află pe site-ul CSIE la pagina Student CSIE/Stagiul de Practică pentru Studiile de Licență (https://csie.ase.ro/student-csie/practica/).

Altele

Sala de lectură CSIE este închisă în cursul semestrului II al anului 2023-2024.

În schimb, poți vizita una dintre sălile de lectură din clădirea Ion N. Angelescu, care au următorul program:

  • Sala de lectură Victor Slăvescu, luni-vineri între orele 8:30 și 20:00;
  • Sala de lectură Paul Bran, luni-vineri între orele 8:30 și 20:00;
  • Sala de lectură Virgil Madgearu, luni, marți și joi de la 14:30 la 16:30 și vineri 12:00-14:00;
  • Sala de publicații periodice Ion Răducanu, luni-vineri între orele 8:30 și 20:00.

Secretariatul este deschis de luni până joi, între orele 11:30 – 14:00.

La începutul lunii februarie începe procesul de selectare al studenților ce vor participa la mobilitățile Erasmus+ din anul universitar următor. Va trebui să faci un dosar ce va conține anumite documente, printre care și proiectul de studiu și vei participa la un interviu. Nu uita, este nevoie să fii integralist pentru a putea lua parte la o astfel de experiență.

Șefii de serie au un mandat de 2 ani universitari, iar șefii de grupă, nefiind declarați în afara grupei, pot fi schimbați oricând, cu hotărârea studenților grupei respective.