Categories
Facultate Utile

Tot ce trebuie să ştii despre bursa socială

Dacă eşti student în anul 1 licenţă sau masterat, nu uita că mai ai puţine zile la dispoziţie în care poţi aplica pentru o bursă socială, mai precis până pe 20 septembrie! Mai jos îţi vor fi prezentate toate informaţiile legate de acordarea acestor burse!

 

Pentru a putea beneficia de bursă socială, trebuie să îndeplineşi anumite criterii:

– trebuie să fii student integralist, de la un program de licenţă sau masterat, cu frecvenţă şi finanţare la buget;

– trebuie să faci parte din următoarele categorii de studenţi:

1) Orfan de ambii părinţi (cu acte doveditoare); provin din case de copii sau plasament familial care nu realizează venituri pe membru de familie, mai mari decât salariul minim pe economie (975 lei);

2) Familia nu a realizat, pe ultimele 3 luni de la momentul depunerii cererii pentru bursa socială, un venit net mediu lunar, pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;

3) Eşti în evidenţa cabinetului medical studenţesc şi faci dovada cu certificate medicale vizate de acesta că suferi de una din afecţiunile următoare: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficientă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, poliatrită juvenilă, handicap locomotor;

 

Pentru a nu avea surprize neplăcute şi pentru a te asigura că dosarul tău va fi luat în considerare, asigură-te că acesta conţine următoarele documente:

– cerere vizată de secretariatul facultăţii;

– copie certificat de naştere şi copie act identitate student;

– copie act identitate părinte/ocrotitor legal;

– copie act doveditor calitatea de ocrotitor legal;

– copii certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membrii ai familiei;

– adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/ unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori (în care se specifică dacă au obţinut bursă);

– acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor);

– cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc.);

– cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;

– hotărâre judecătorească de divorţ, în cazul veniturilor din pensii alimentare;

– adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;

– adeverinţă de la circa financiară, în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosirii bunurilor (pentru toţi membrii majori ai familiei);

– documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial;

– extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi;

– pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul) care nu realizează venituri de niciun fel, se va depune declaraţie notarială care să specifice acest lucru;

– documente medicale din care să rezulte că sunt bolnavi de TBC, şi se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

 

Observatii:

  1. Atestarea venitului net mediu pe membru de familie se va face cu un document emis de circumscripția financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriei în raza căreia locuiești.
  2. Pot beneficia de bursă socială și studenții de la cursurile cu frecvență cu taxă, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din case de copii sau din plasament familial.

Dacă mai ai nelămuriri sau nu ai găsit răspunsuri la anumite întrebări, te aşteptăm să ne scrii la adresa info@sisc.ro, iar noi iţi vom răspunde în cel mai scurt timp.

 

Ene Simona,

Membru al Departamentului Educaţional