Categories
Utile

Să cunoaștem opționalele!

După cum știți, opționalele pentru anul de studiu următor trebuie alese până pe 22 mai. Știm că nu aveți atât de multe informații pentru a vă face mai ușoară această alegere și de aceea, venim în ajutorul vostru cu câteva detalii care sperăm că vă vor facilita alegerea. 

 

Anul II

 

Antreprenoriat

 

Acest opțional îți oferă șansa de a-ți dezvolta atitudinea antreprenorială, caracterizată de inițiativă, curaj, creativitate, care te poate conduce către succesul profesional dorit, indiferent dacă decizi să devii angajat sau angajator. Obiectivele disciplinei sunt înțelegerea antreprenoriatului în economie, dezvoltarea capacităţii studenților de a identifica oportunităţi de afaceri și de a elabora un plan de afaceri competitiv. Cursul de antreprenoriat studiază oportunități și strategii antreprenoriale, modele de business, planul de afaceri,  aspecte privind managementul afacerii. 

Acest opțional are trei credite, iar evaluarea se face sub formă de verificare. Fiecare student își poate aduce contribuția, atât la cursuri, cât și la seminarii. Se lucrează preponderent în echipe, în sistem participativ, folosind ca instrument Modelul CANVAS! 

 

Gestiunea financiară a întreprinderii

 

Disciplina are ca scop dobândirea cunoştinţelor de bază din domeniul gestiunii și finanțării, pentru aplicarea tehnologiilor şi programelor informaţionale în domeniul gestionării finanţelor în companii.

Obiectivele sunt acumularea cunoştinţelor necesare pentru a putea reacţiona corespunzător la riscuri, gestionarea finanţelor unei afaceri, dobândirea unei educații financiare în vederea cheltuirii eficiente a resurselor și a modului de gestionare a fluxului acestora. Cursul transpune partea teoretică la nivelul practicii, prin analizarea unor studii de caz concrete și evidențierea acelor aspecte referitoare la impactul economic al indicatorilor în procesul de dezvoltare a firmei. Acest opțional are trei credite, iar evaluarea se face sub formă de verificare.

 

Managementul riscului în afacerile internaționale

 

 În afacerile globale totul depinde de cât de bine gestionează firmele riscul. Acest opțional își propune să prezinte riscurile financiare- crize, lichiditate și riscurile operaționale- cybersecurity, stress testing, ethical hacking. Totodată  se vor face cunoscute studenților și modalitățile de gestiune ale riscurilor, acestea fiind instrumentele big data, business and competitive intelligence și blockchain. La nivelul cursurilor și seminariilor se vor rezolva studii de caz reale și practice și se vor prezenta video-uri și podcast-uri cu invitați. Evaluarea se va face prin rezolvarea unui studiu de caz practic, detalii despre acesta fiind prezentate în prima zi.

 

Anul III

 

Sondaje și anchete statistice

 

Obiectivele principale ale opționalului sunt reliefarea importanţei sondajului în sistemul informaţional statistic, prezentarea tehnicilor proiectării şi implementării sondajelor statistice, analiza şi interpretarea rezultatelor obţinute. 

Rolul cursului în procesul de instruire al studentului la informatică economică  

Cunoştinţele şi pregătirea în Informatică Economică dobândită în timpul facultăţii asigură integrarea directă pe piaţa muncii a absolvenţilor în domenii precum: finanţe contabilitate, comerţ internaţional, marketing, statistică, managementul resurselor umane, previziuni economice şi de afaceri.

Rolul cursului în procesul de instruire al studentului la  cibernetică economică 

Absolventul secţiei de Cibernetică Economică are o pregatire sistemică, iar prin

cunoştinţele dobândite în facultate, are capacitatea de a analiza logic sistemele economice complexe şi de a oferi soluţii eficiente pentru conducerea strategică şi tactică a acestora. Din aceste considerente denumirea de economist – analist de sistem a meseriei voastre este cea mai potrivită. 

Seminariile se vor desfășura sub următoarele forme: proiectarea și implementarea unui sondaj statistic,  lucru în echipă, prelucrarea bazei de date în SPSS.

 

Demografie

 

Acest opțional are ca scop însuşirea metodelor, instrumentelor şi tehnicilor de analiză a: numărului şi structurilor unei populaţii și a evoluţiei în timp a fenomenelor şi proceselor demografice, în legătură cu cele social-economice; prelucrarea şi analiza indicatorilor demografici ( Excel, SPSS, statistică). 

Cursul va fi structurat în trei părți: surse de date în demografie; efectivul, dinamica și structura populației, îmbătrânirea demografică; analiza transversală a fenomenelor și mișcării naturale și migratorii. Demografia este necesară printre altele și în anchete şi sondaje, cercetări de marketing, publicitate, comportament demografic, asigurări, administraţie publică sau privată, departamente de planificare şi previziune pe diferite domenii care presupun determinarea resurselor şi nevoilor unei colectivităţi umane. 

Evaluarea se va realiza sub forma de examen oral: 

  •  HUB – idei de proiecte cu invitați;
  •  Google doc – organizare pe echipe de 2-4 studenți-teme;
  •  Susținerea orală a proiectului + întrebări din cursurile predate. 

 

SGBD

 

Cursul opţional de SGBD Oracle este conceput ca o continuare a cursului de Baze de date din anul II şi se adresează studenţilor de la specializările de Cibernetică Economică şi Statistică și Previziune Economică. Acest opțional are ca scop principal formarea de specialiști care să fie la curent cu aspectele fundamentale privind suportul software (SGBD) pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice cu baze de date. În cadrul disciplinei se va studia  limbajul procedural PL/SQL, realizarea aplicaţiilor informatice cu baze de date și utilizarea Oracle Application Express – APEX.

 În urma acestui curs se va beneficia de cursuri Oracle Academy online, gratuite, posibilitatea obținerii de vouchere de reducere pentru examinările necesare în vederea certificărilor Oracle, diplomele obţinute fiind recunoscute internaţional, posibilitatea susținerii examinării pentru obținerea Oracle Junior Certification, participarea în programul Oracle Academy Club, programe de internship. Pentru mai multe detalii despre metoda de evaluare și programă puteți accesa site-ul http://bd.ase.ro

 

Tehnologii Web 

 

Scopul principal al acestui opțional este de a căpăta abilitatea efectivă de a scrie aplicații web cu arhitectura SPA (single page application) bazate pe tehnologiile fundamentale ale web-ului și axate pe prelucrarea și vizualizarea datelor. 

Se vor folosi următoarele limbaje de programare: HTML, CSS și Javascript. Arhitectura SPA va fi studiată prin accesarea obiectelor la distanță, serviciilor RESTful și aplicațiilor single page în browser. Mai multe informații puteți găsi: http://andrei.ase.ro/tehnologiiweb.html https://wwӓw.webtech-superheroes.net/

 

Așadar, fiecare opțional oferă oportunități inedite. Sperăm că aceste informații vă vor fi de ajutor în a-l alege pe cel care se pliază cel mai bine pe ceea ce vă doriți pentru viitorul vostru.

 

Comînceanu Ioana & Brӓuer Renate,

Membrii Departamentului Educațional

Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)