Drepturi

Drepturile și obligațiile studenților

  Pe lângă momentele frumoase și oportunitățile pe care ți le oferă studenția, este important să știi că mediul academic implică anumite drepturi și obligații ale studenților. Dar de unde toate acestea? Drepturile și obligațiile studenților sunt reglementate de Statutul Studentului. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a fost cea care a militat timp de mai mulți ani pentru aprobarea Statutului Studentului în fiecare universitate din țară. Astfel, prima inițiativă legislativă 100% studențească a fost adoptată și în Academia de Studii Economice la 20 martie 2013.
  Iată câteva dintre drepturile de care se bucură studenții:
 
 • Dreptul de a avea acces neîngrădit la hotărârile luate de către structurile de conducere ale facultăților și universității;
 • Dreptul de a beneficia de acces gratuit la suporturi de curs aferente fiecărei discipline din planul de învățământ, în format fizic sau electronic;
 • Dreptul de a beneficia de o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fișei disciplinei, precum și de a cunoaște baremul de evaluare;
 • Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor universității. Rezolvarea contestației va fi făcută de către comisie diferită față de cea care a evaluat inițial, în prezența studentului contestatar, dacă acesta solicită acest lucru;
 • Dreptul de a face parte din organizații studențești;
 • Dreptul de a avea un orar zilnic care să nu depășească 8 ore de la debutul la finalul acestuia;
 • Dreptul de a primi gratuit adeverințe sau situații școlare eliberate de universitate care să ateste statutul de student;
 • Dreptul de a alege și de a fi ales în structurile consultative, deliberative și de conducere de la nivelul facultăților și al universității;
 • Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli, în special cu privire la procesul de învățământ și activitățile conexe acestuia;
 • Dreptul de a beneficia de tarif redus cu 90% la transportul local în comun, transportul intern auto sau cu metroul, precum și la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a , pe baza legitimației de transport și pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 ani.
  Iată câteva dintre obligațiile pe care le au studenții:
 • Respectarea regulamentelor și deciziilor universității;
 • Respectarea codului etic al universității;
 • Participarea activă la orele de curs, seminar, precum și la verificările periodice prevăzute în planurile de învățământ;
 • Citirea fișei disciplinei și îndeplinirea obligațiilor de studiu individual;
 • Întocmirea și susținerea proiectelor și probelor practice;
 • Utilizarea în mod corespunzător, conform destinației stabilite, a facilităților și subvențiilor primite;
 • Achitarea la timp a obligațiilor financiare față de universitate, în condițiile stabilite de contractul de studiu.
 Acestea sunt doar o parte dintre drepturile și obligațiile pe care le ai ca student. Dacă dorești să afli mai multe despre acestea, ne poți contacta la adresa info@sisc.ro.