Reprezentare studențească

Cum să devii vocea colegilor tăi?

Reprezentant de grupă?

    Încă din primele zile de facultate vei auzi în jurul tău întrebarea „Cine vrea să fie reprezentant de grupă?”. Alege să fii vocea colegilor tăi şi să îi reprezinţi în faţa profesorilor. Pe parcursul anului anului universitar vei avea unele atribuții precum: stabilirea unor detalii legate de orele de seminar și teste, comunicarea cu profesorii și cu ceilalţi studenţi reprezentanţi. Vei fi ales de către colegii tăi în mod democratic, direct și secret, la fel ca toţi reprezentanţii studenţilor.

Reprezentant de serie?

    De asemenea, întreaga serie are nevoie de cineva care să o reprezinte. Astfel, poți candida pentru funcția de reprezentant de serie, această funcţie presupunând să fii mereu informat în legătură cu noutăţile sau oportunităţile care apar, pentru a le transmite colegilor tăi sau reprezentanţilor de grupă. Printre responsabilităţile tale se mai numără şi programarea examenelor (în urma consultării cu colegii), medierea conflictelor sau a situaţiilor problematice care pot apărea, menţinerea legăturii cu secretariatul. Toţi reprezentanţii de serie, atât de la licență cât și de la master, formează Consiliul Studenţilor Facultăţii. Această structură are rol consultativ, iar în cadrul sedinţelor de consiliu sunt dezbătute problemele identificate în rândul studenţilor, alături de reprezentanţii din forurile superioare.

Consiliul Facultății

    Dacă îţi doreşti să ţinteşti ceva mai sus, poţi candida pentru un loc în Consiliul Facultăţii. Acesta este alcătuit din studenți (minimum 25%) și profesori, fiind cel mai înalt for decizional la nivelul facultăţii. În acest mod vei face parte și din Biroul Permanent al Consiliului Studenţilor facultăţii şi vei avea îndatorirea de a participa la şedinţele acestei structuri şi de a te implica în comisiile de specialitate constituite în vederea desfăşurării activităţilor studenţeşti (comisia de acordare a burselor, de tabere, de cazare, de admitere la licenţă/masterat).

Senatul Universitar

    Din Consiliul Facultăţii poţi urca la nivelul următor şi să devii student senator, făcând parte astfel din principalul for decizional al ASE, Senatul Universitar. La acest nivel se discută aspectele cele mai importante în ceea ce privește universitatea. Studenţii senatori de la toate facultăţile alcătuiesc Senatul Studenţilor şi reprezintă 25% din totalul membrilor Senatului Universitar, restul de 75% constituindu-se din profesori. Senatul ASE are o putere decizională uriaşă, întrucât poate modifica mersul comunităţii academice.

Consiliul de administrație

    Nu în ultimul rând, mai există o structură importantă, numită Consiliul de Administraţie, care se ocupă cu desfăşurarea optimă a procesului administrativ. Acest consiliu este alcătuit din rector, prorectori, decani, director general administrativ şi un reprezentant al tuturor studenţilor din ASE, ales din rândul celor desemnați senatori.

Studenții reprezentanți care fac parte în acest moment din Consiliul Facultății CSIE sunt:

  1. ANA Theodor – Alexandru (An II, Licență, Cibernetică Economică);
  2. CHISCĂNEANU Răzvan – Georgian (An II, Licență, Cibernetică Economică) – student reprezentant și în Senatul Universitar;
  3. CORLAȚAN Ruxandra – Beatrice (An II, Licență, Cibernetică Economică);
  4. DINCĂ Laurențiu – Gabriel (An II, Masterat, BDSA) – student reprezentant și în Senatul Universitar;
  5. DINU Ana – Maria – Daniela (An III, Licență, Statistică și Previziune Economică)- student reprezentant și în Senatul Universitar;
  6. MARCU Leonardo – Gabriel (An II, Licență, Informatică Economică);
  7. STANCU Diana – Elena (An III, Licență, Informatică Economică)- student reprezentant și în Senatul Universitar.