Categories
ASE Facultate SiSC Utile

Practică?… Am câteva întrebări

Dacă ești anul doi și practica te-a luat pe nepregătite, iar întrebările nu au întârziat să apară, ai ajuns în locul potrivit. Am încercat să surprindem în acest articol tot ceea ce am considerat că este necesar să știi cu privire la acest subiect.

 

Ce este practica?

Practica este o disciplină obligatorie pentru studenții de anul doi.

Aceasta are o durată de trei săptămâni, respectiv 84 de ore și valorează trei credite de studii transferabile. Practica se poate desfășura compact sau pe parcurs, până la sfârșitul anului doi.

 

Unde fac practica?

Facultatea îți pune la dispoziție o serie de locuri unde vei putea fi stagiar la una dintre companiile partenere, însă numărul acestora este limitat. Pe aceste locuri poate aplica orice student de la CSIE, iar selecția se va realiza pe baza criteriilor firmelor respective.

Totuși, dacă nu ești acceptat la una dintre companiile partenere facultății, îți poți desfășura stagiul de practică la orice firmă din mediul public sau privat.

Trebuie avut în vedere ca profilul acestor firme să fie cât mai aproape de profilul studentului (ex: analiză de date, analiză sisteme, modelare de date, IT, statistică, etc.).

 

Voi avea profesor la acestă disciplină?

Fiecare grupă va avea desemnat un profesor îndrumător (tutore) care va ține studenții la curent cu informațiile necesare și va planifica și organiza desfășurarea stagiului de practică.

 

Mai multe detalii despre convențiile-cadru?

Convențiile-cadru sunt niște documente care conțin informații despre cadrul în care se organizează și se desfășoară stagiul de practică.

Convențiile-cadru se vor completa de către studenți în trei exemplare, după care vor fi predate reprezentanților de grupă, termenul limită la care vor putea fi predate acestea îl vom anunța în curând. Studenții vor primi înapoi convențiile-cadru, semnate și ștampilate la rectorat și le vor completa până la colocviu cu restul datelor.

Distribuirea exemplarelor se va realiza astfel: unul rămâne la facultate, unul va fi păstrat de student, iar cel de-al treilea va fi dus companiei.

 

Dacă am lucrat pot echivala practica?

Cei care au lucrat sau au făcut un internship, sunt scutiți de aducerea celor trei exemplare ale convenției. Aceștia vor aduce o adeverință, semnată și ștampilată de către angajator, care să ateste că au lucrat cele 84 de ore (acestea pot fi efectuate și anterior semestrului doi).

 

Sunt alte criterii dacă beneficiez de o mobilitate Erasmus?

Studenților care beneficiază de mobilități Erasmus sau alte programe pentru care există încheiat contract de colaborare li se recunosc creditele de studii transferabile, în conformitate cu prevederile contractului de studii.  

 

Cum sunt evaluat?

Activitatea este evaluată prin colocviu, cu note de la 1 la 10. Colocviul de practică se poate susține și în sesiunea de restanțe dacă stagiul de practică a fost efectuat integral până la data susținerii acestuia.

La sfârșitul semestrului fiecare student va trebui să pregătească și să prezinte următoarele:

  1. Convenția-cadru/Adeverința de angajare
  2. Aprecierea din partea firmei
  3. Proiectul de practică

 

Ce este proiectul de practică?

Proiectul de practică va fi elaborat în contextul programului de pregătire în cadrul organizațiilor partenere de practică, urmărind următoarea structură orientativă:

  1. Prezentarea generală a unității economice în care se efectuează practica
  2. Identificarea unei probleme/ a unei activități care poate fi îmbunătățită
  3. Analiza situației existente și propuneri de îmbunătățire
  4. Concluzii și recomandări

 

Dacă nu am oferit un răspuns pentru toate întrebările tale, așteptăm să ne scrii la adresa de mail info@sisc.ro pentru a-ți oferi mai multe informații.

 

„Cunoaşterea este o comoară, dar practica este cheia către aceasta.”

 

Mihaela Alina Ene

Membru Departament Educaţional

Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)