Categories
ASE CSIE Facultate SiSC

Lămuriri cu privire la calcularea notei finale

facts

Legat de subiectul cu nota 5, în septembrie 2017 s-a dat o decizie de a se modifica Regulamentul privind activitatea pentru studiile universitare de licență. Decizia a fost votată și adoptată de Senatul Universitar și, teoretic, conform acesteia, un student poate promova o materie chiar dacă la examenul din sesiune ia mai puțin de 5, cu amendamentul ca această notă de la examenul din sesiune, cumulată cu nota din seminar, să fie mai mare sau egală cu 5.

Profesorii au fost informați de această schimbare, însă s-a creat o ambiguitate din cauza unei probleme de interpretare a sintagmei „evaluare finală”, aflată la articolul 40 din acest regulament. Pe de o parte, aceasta poate însemna examen din sesiune + seminar, ceea ce s-a și dorit în urma modificării regulamentului. Pe de altă parte, nu există în regulament specificat explicit ce înseamnă această sintagmă, de aici problemele de interpretare și de, teoretic, nerespectare a acestuia. Totuși, la alte articole din regulament apare cuvântul „examen” și nu „evaluare finală”, iar în articolul 42 se poate interpreta mai ușor o distincție între ce înseamnă „evaluare” și „examen”.

În momentul de față situația nu este în totalitate clară, întrucât părțile implicate au o viziune diferită asupra acesteia, fiecare venind cu argumente de luat în seamă. La majoritatea disciplinelor din CSIE și la alte facultăți s-a aplicat regulamentul cu interpretarea sintagmei „evaluare finală” ca fiind nota din seminar + nota din examen, astfel că, dacă nota din examen era sub 5, iar cea din seminar + examen ponderate era minim 5, studentul era admis.

Consiliul de Administrație a făcut deja o ședință pentru a clarifica faptul că trebuie aplicată această metodă în toate cazurile. Dacă există situații în care nu s-a aplicat, studenții au dreptul de a face contestație (de recomandat comună), prin care să ceară aplicarea regulamentului așa cum sugerează CA. Contestații deja există, iar domnii profesori așteaptă o poziție oficială a Serviciului Juridic din ASE pe acest subiect pentru a ști cum se raportează la acele contestații, respectând și Legea Educației.

Nu în ultimul rând, membrii Consiliului Facultății, studenții reprezentanți și Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC) încearcă să clarifice toate nelămuririle, alături de Senatul Studenților, pentru a soluționa această problemă cât mai curând. Vă ținem la curent cu orice noutate pe acest subiect.


Tănescu Hortensia – Director departament Educațional (SiSC) și membru în Consiliul Facultății CSIE

Categories
ASE CSIE Facultate Utile

10 mituri ale drepturilor tale

myths_busted

Pentru că oficial este sesiune și pentru că suntem de părere că este necesar să fii cât mai bine informat cu privire la drepturile pe care le ai, îți venim în ajutor! Mai jos vei găsi o parte dintre miturile vieții de student sau situațiile cu care chiar tu te poți întâlni, însoțite de drepturile sau informațiile care te vor ajuta să treci cu brio peste această sesiune.

 

  1. „Poți să înveți totul. Oricum nu se va reflecta în nota pe care o vei obține”

Unul dintre cele mai importante drepturi prevede că orice student trebuie „să beneficieze de o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fișei disciplinei, precum și să cunoască baremul după care a fost evaluat”.

 

  1. „Nu are rost să depui contestație la nota primită în examen, vei fi evaluat de același profesor”

Studenții au dreptul „să conteste notele obținute la examenele scrise, conform Regulamentelor privind activitatea didactică din ASE București; rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie diferită de cea care a evaluat inițial, în prezența studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru”.

Eventualele contestații ale evaluărilor scrise se depun printr-o cerere la secretariatul facultății, în termen de 48 ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală. Nota obținută în urma contestației este cea definitivă.

 

  1. „Dacă pleci cu Erasmus, nu ți se vor recunoaște toate creditele obținute la universitatea gazdă”

Ceea ce toți studenții interesați de un astfel de program ar trebui să știe este că au dreptul „să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile”.

 

  1. „Trebuie să plătești pentru eliberarea unei adeverințe de student”

Conform Statutului Studentului, fiecare student are posibilitatea „să primească gratuit adeverințe sau situații școlare eliberate de ASE București, precum şi alte acte care atestă statutul de student, conform prevederilor legale”.

 

  1. „Sunt mari șanse ca profesorii să nu țină cont de modalitatea de evaluare prezentată la începutul semestrului”

Profesorii nu pot să schimbe modalitatea de evaluare prezentată la începutul semestrului, ce trebuie să se regăsească și în fișa disciplinei. În cazul oricărei modificări apărute, profesorii sunt obligați să aducă studenților la cunoștință acest lucru.

 

  1. „Nu te duce la mărire, poate iei mai puțin și rămâne în final nota de la mărire”

Decanul facultăţii poate aproba resusţinerea a maximum două evaluări pentru îmbunătăţirea notei la disciplinele promovate, în sesiunea de reprogramare a aceluiaşi an. În cazul în care nota obţinută la reevaluare este mai mică decât cea iniţială sau studentul absentează de la reevaluare, se menţine nota acordată iniţial. La aceste reevaluări se pot prezenta numai studenţii integralişti, iar în cazuri excepţionale şi studenţii cu o absenţă la altă disciplină decât cea la care se face evaluarea.

 

  1. „În cazul în care nu te-ai prezentat la examen, trebuie să plătești restanța”

Dacă ai absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, trebuie să știi că restanța pe care o vei susține în sesiunea din vară nu trebuie plătită.

 

  1. ,,Dacă nu vei fi prezent la orele de curs nu vei avea posibilitatea să preiei informațiile predate”

Trebuie să știi că ai dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății.

 

  1. ,,Te poți prezenta o singură dată la sesiunea de măriri”

De fapt, sunt permise 2 măriri pe an în cazul studenților integraliști, iar costul unei măriri este de 10 RON. Ceea ce ai de făcut este să depui o cerere la secretariat, iar taxa trebuie achitată înainte de momentul susținerii examenului cu minimum 2 zile la casierie şi minimum 4 zile prin virament bancar.

 

  1. ,,Ți-ai fracturat brațul drept chiar în sesiune? Asta înseamnă că vei susține examenele în sesiunea de restanțe”

Într-o astfel de situație, studentul poate să beneficieze de examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical.

 

Sperăm ca informațiile pe care ți le-am prezentat să-ți fie cât mai de folos în această sesiune, iar pentru orice alte nelămuriri, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail info@sisc.ro.

 

SiSC te așteaptă la ședințele de Tutoring ale căror program îl poți găsi pe pagina noastră de Facebook și îți dorește multă putere de concentrare pentru toate examenele ce urmează!

 

Carmen Albu
Membru al Departamentului Educațional
Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)