Categories
ASE CSIE Facultate Utile

10 mituri ale drepturilor tale

myths_busted

Pentru că oficial este sesiune și pentru că suntem de părere că este necesar să fii cât mai bine informat cu privire la drepturile pe care le ai, îți venim în ajutor! Mai jos vei găsi o parte dintre miturile vieții de student sau situațiile cu care chiar tu te poți întâlni, însoțite de drepturile sau informațiile care te vor ajuta să treci cu brio peste această sesiune.

 

  1. „Poți să înveți totul. Oricum nu se va reflecta în nota pe care o vei obține”

Unul dintre cele mai importante drepturi prevede că orice student trebuie „să beneficieze de o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unei discipline, cu respectarea fișei disciplinei, precum și să cunoască baremul după care a fost evaluat”.

 

  1. „Nu are rost să depui contestație la nota primită în examen, vei fi evaluat de același profesor”

Studenții au dreptul „să conteste notele obținute la examenele scrise, conform Regulamentelor privind activitatea didactică din ASE București; rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie diferită de cea care a evaluat inițial, în prezența studentului contestatar, în cazul în care studentul solicită acest lucru”.

Eventualele contestații ale evaluărilor scrise se depun printr-o cerere la secretariatul facultății, în termen de 48 ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală. Nota obținută în urma contestației este cea definitivă.

 

  1. „Dacă pleci cu Erasmus, nu ți se vor recunoaște toate creditele obținute la universitatea gazdă”

Ceea ce toți studenții interesați de un astfel de program ar trebui să știe este că au dreptul „să beneficieze de mobilitatea programelor de studii, în conformitate cu regulile creditelor transferabile”.

 

  1. „Trebuie să plătești pentru eliberarea unei adeverințe de student”

Conform Statutului Studentului, fiecare student are posibilitatea „să primească gratuit adeverințe sau situații școlare eliberate de ASE București, precum şi alte acte care atestă statutul de student, conform prevederilor legale”.

 

  1. „Sunt mari șanse ca profesorii să nu țină cont de modalitatea de evaluare prezentată la începutul semestrului”

Profesorii nu pot să schimbe modalitatea de evaluare prezentată la începutul semestrului, ce trebuie să se regăsească și în fișa disciplinei. În cazul oricărei modificări apărute, profesorii sunt obligați să aducă studenților la cunoștință acest lucru.

 

  1. „Nu te duce la mărire, poate iei mai puțin și rămâne în final nota de la mărire”

Decanul facultăţii poate aproba resusţinerea a maximum două evaluări pentru îmbunătăţirea notei la disciplinele promovate, în sesiunea de reprogramare a aceluiaşi an. În cazul în care nota obţinută la reevaluare este mai mică decât cea iniţială sau studentul absentează de la reevaluare, se menţine nota acordată iniţial. La aceste reevaluări se pot prezenta numai studenţii integralişti, iar în cazuri excepţionale şi studenţii cu o absenţă la altă disciplină decât cea la care se face evaluarea.

 

  1. „În cazul în care nu te-ai prezentat la examen, trebuie să plătești restanța”

Dacă ai absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului în care este programată disciplina, trebuie să știi că restanța pe care o vei susține în sesiunea din vară nu trebuie plătită.

 

  1. ,,Dacă nu vei fi prezent la orele de curs nu vei avea posibilitatea să preiei informațiile predate”

Trebuie să știi că ai dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății.

 

  1. ,,Te poți prezenta o singură dată la sesiunea de măriri”

De fapt, sunt permise 2 măriri pe an în cazul studenților integraliști, iar costul unei măriri este de 10 RON. Ceea ce ai de făcut este să depui o cerere la secretariat, iar taxa trebuie achitată înainte de momentul susținerii examenului cu minimum 2 zile la casierie şi minimum 4 zile prin virament bancar.

 

  1. ,,Ți-ai fracturat brațul drept chiar în sesiune? Asta înseamnă că vei susține examenele în sesiunea de restanțe”

Într-o astfel de situație, studentul poate să beneficieze de examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical.

 

Sperăm ca informațiile pe care ți le-am prezentat să-ți fie cât mai de folos în această sesiune, iar pentru orice alte nelămuriri, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail info@sisc.ro.

 

SiSC te așteaptă la ședințele de Tutoring ale căror program îl poți găsi pe pagina noastră de Facebook și îți dorește multă putere de concentrare pentru toate examenele ce urmează!

 

Carmen Albu
Membru al Departamentului Educațional
Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)