Vine, vine sesiunea!

Dacă ai impresia că a venit vara și s-a mai dus un an din facultate, nu te grăbi să apreciezi trecerea timpului, deoarece sesiunea bate la ușă. Probabil că ai trecut prin verificări, prezentări de proiecte și teste, dar abia acum vin și “temutele” examene.

Cred că îți dau bătăi de cap numărul de credite pe care va trebui să-l obții pentru a promova dintr-un an într-altul, taxele aferente reexaminărilor, afișarea rezultatelor evaluării sau modalitatea de realizare a unei contestații. SiSC vine în ajutorul tău și îți spune tot ce ai nevoie să știi pentru a trece cu bine de această sesiune!

Promovarea unui an de studiu este condiționată de obținerea a unui număr minim de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii și opționale, precum și promovarea disciplinei Educație fizică și sport, dar și a disciplinelor facultative (în cazul în care studenții și-au exprimat dorința de a le studia).

Conform noilor modificări din metodologie, studenții pot accede în anii următori de studiu fără să realizeze toate creditele de studiu transferabile, după cum urmează:

  • din anul I în anul al II-lea, dacă au obținut minimum 15 credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii; în caz contrar, studenții vor fi exmatriculați cu drept de reînmatriculare.
  • din al II-lea în al III-lea, dacă au obținut, cumulativ, anul I și II, minimum 60 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii și opționale, dintre care minimum 15 credite de studii transferabile din anul al II-lea); în caz contrar, studenții vor fi exmatriculați cu drept de reînmatriculare.
  • promovarea anului al III-lea este condiționată de obținerea, cumulativ anii I-III, a minimum 180 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii și opționale, precum și promovarea disciplinei Educație fizică și sport și a disciplinelor facultative, în cazul în care studenții și-au exprimat dorința de a le studia; în caz contrar, studenții pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul III suplimentar.
  • în anul III suplimentar, studenții se pot înscrie, consecutiv, de maximum 3 ori; studenții care nu se înscriu sau care nu promovează a treia oară anul suplimentar vor fi exmatriculați.

Numărul minim de credite transferabile necesar pentru a accede în anul următor nu le cumulează pe cele de la disciplina Educație fizică și sport și de la disciplinele facultative.

Studenții pot susține, cu plata taxei, în sesiunea de reprogramare din perioada 27 iunie – 6 iulie, evaluările de la care au absentat sau pe care nu le-au promovat în cadrul sesiunilor anterioare, indiferent de numărul de credite aferente. Astfel, taxa pentru o restanță este de 75 lei, iar cea pentru mărire este de 10 lei. Numărul măririlor este de maxim 2 pentru anul universitar în curs, astfel că nu se pot da măriri din anii anteriori.

Taxa trebuie achitată cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de susținerea evaluării, la una dintre casieriile ASE-ului, sau cu cel puțin 4 zile lucrătoare, la ghișeele băncilor agreate de ASE.

Pentru studenții care au obținut calificativul respins sau au fost absenți la disciplina Educație fizică, Departamentul Educație fizică și sport va stabili condițiile de refacere a activităților, urmând ca acestea să fie aduse la cunoștința studenților la începutul semestrului.

Rezultatele evaluărilor vor fi comunicate studenților în maximum o zi de la data susținerii pentru examenele orale, și, respectiv 4 zile lucrătoare, pentru examenele scrise. Comunicarea rezultatelor se face exclusiv pe pagina personală a studentului.

Eventualele contestații cu privire la rezultatele evaluărilor prin probe scrise se depun în scris la secretariatul facultății, în termen de 48 ore de la postarea rezultatelor pe pagina personală și sunt analizate de comisia de rezolvare a contestațiilor. Componența acesteia nu poate fi identică cu cea a comisiei care a făcut evaluarea inițială. Nota obținută la contestație rămâne definitivă.

Soluționarea și comunicarea rezultatului contestației se face în cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora și nu poate fi atacat. Nota obținută la evaluarea orală nu poate fi contestată.

Ierarhizarea de la sfârșitul anilor I și II de studiu se realizează la sfârșitul fiecărui an universitar. Astfel, studenții care nu obțin performanțe școlare la disciplinele obligatorii și opționale și cei care nu promovează disciplina Educație fizică și sport își pierd locul la buget. Locurile disponibilizate vor fi alocate studenților de la taxă, cu cele mai bune rezultate.

Dacă nu te-ai lămurit încă, noi așteptăm întrebările tale pe adresa noastră de mail info@sisc.ro și îți urăm o sesiune ușoară, fără restanțe și plină de note mari!

Cu drag,
Echipa SiSC.

Ana-Maria Simion
Membru al Departamentului Educaţional
Alexandra Lepădatu
Membru al Departamentului Educaţional

You may also like...