Un ultim pas… și ești licențiat!

Examenul de licență se apropie cu pași repezi pentru studenții din anul 3, zilele sunt numărate până când aceștia vor lupta pentru obținerea titlului de “licențiat” și vor deveni, în termeni oficiali, “tineri absolvenți” ai Academiei de Studii Economice din București. Știm că nu le-a fost ușor să ajungă până aici, întrucât volumul de muncă a fost semnificativ. Fără dar și poate, întregul proces este unul anevoios și trebuie tratat cu seriozitate și responsabilitate, determinare și dedicare nemărginită. Altfel rezultatul final ar putea fi dezamăgitor.

Rolul fundamental al licenței este acela de a demonstra o suficientă maturitate a absolvenților în ceea ce privește înțelegerea informațiilor și aplicarea cunoștințelor asimilate în timpul studiului la rezolvarea problemelor practice. Cu alte cuvinte, momentul susținerii examenului culminează cu puterea studentului de a demonstra că deține acele trăsături ce îl cataloghează drept un antreprenor de succes și îl înscriu ca o valoare pe piața muncii.

Baza legislativă a A.S.E-ului susține că obținerea titlului de licențiat se realizează numai prin promovarea examenului de licență. Acesta constă în două probe ce vizează evaluarea cunoștințelor specifice tematicii abordate în lucrarea examinatului, notate distinct de către Comisie. Comisia de examen este constituită din președinte, membri (doi sau trei) și secretar. Fiecare dintre aceștia va acorda câte o notă pentru fiecare probă inclusă iar media finală rezultă din media aritmetică a mediilor celor două probe. Condițiie impuse de promovare sunt ca media examenului de licență să fie cel puțin 6,00, iar la fiecare probă, nota obținută să fie cel puțin 5,00. Comunicarea rezultatului final se va face prin intermediul paginii personale.

Esențial este faptul că cele două probe se susțin oral și se vor desfășura în fața Comisiei, astfel încât pe baza conținutului lucrării și a tehnicii de prezentare, membrii vor avea ocazia să formuleze întrebări și să le adreseze examinatului. Altfel spus, se va judeca și aprecia atât proiectul, implicit contribuția studentului la redactarea sa cât și modul în care își va susține discursul. O preocupare majoră a absolventului ar trebui să fie tehnica de argumentare a temei alese și evidențierea acelor aspecte ce conferă originalitate lucrării sale. Contactul direct, nemijlocit cu membrii poate părea intimidant, însă o pregătire solidă poate elimina orice emoție. Considerăm că secretul unei prezentări reușite constă în siguranța discursului și încrederea în forțele proprii.

Calendarul Studentului structurează desfășurarea examenului de licență în următoarele etape:

  1. 1-5 iulie: înscrierile pentru susținerea examenului de licență
  2. 17-20 iulie: susținerea examenului de licență
  3. 23 iulie: începând cu această dată este posibilă eliberarea, la solicitarea absolventului, a documentelor de absolvire a studiilor universitare de licență

Pentru mai multe informații referitoare la componența Comisiilor de examinare, vă rugăm să accesați link-ul de mai jos:

http://ase.ro/ase/conducere/pdf/2013/15.05.2013/H%2075+Anexe.pdf

Echipa SiSC este alături de toți studenții din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică ce vor susține în curând examenul de licență și le urează mult succes în carierele remarcabile ce îi așteaptă în viitor!

Emilia-Andreea Popa
Membru Departament Educațional

You may also like...