Ultimele săptămâni de licență, primele gânduri pentru master

Cei trei ani au trecut mai repede decât te-ai fi așteptat. Experiența de student te-a făcut să trăiești momente speciale, să dobândești multiple cunoștințe și să te formezi pe plan personal și profesional. Acum însă a venit momentul să închei această etapă cu brio și să accepți noi provocări.

Ce presupune sesiunea de reprogramare, în ce va consta susținerea licenței, pentru ce program de master poți opta, dar și cum va decurge admiterea, sunt temele principale care te preocupă în acest timp. Totodată, sunt și subiectele abordate în cadrul prezentării realizate pentru studenții de anul 3, de către Consiliul Facultății. Au fost prezenți coordonatori de master, reprezentanți din conducerea facultății, care au răspuns, timp de aproximativ 2 ore, tuturor întrebărilor.

 

Primul subiect abordat a avut ca punct de referință perioada de desfășurare a sesiunilor, precum și condițiile de susținere a acestora.  În primul rând, în perioada 22.05-02.06 iar mai apoi, 06.06- 11.06, va avea loc sesiunea normală de evaluare a cunoștințelor, timp în care vor fi susținute toate examenele corespunzătoare semestrului al II-lea, indiferent de anul de studiu.

Exclusiv pentru anul 3, vor urma două sesiuni de reprogramare. Perioadele de desfășurare sunt următoarele: 19.06-25.06, precum și 28.06-06.07.

Promovarea anului al III-lea este condiţionată de obţinerea, cumulativ (anii I-III), a minimum 180 de credite de studii transferabile aferente disciplinelor obligatorii și opţionale din planul de învăţământ, precum și promovarea disciplinei Educaţie fizică din planurile de învăţământ aferente anul I și II de studiu, și a disciplinelor facultative, în cazul în care studenţii și-au exprimat dorinţa de a le studia. În caz contrar, studenţii pot urma, la cerere, doar în regim cu taxă, anul III suplimentar. Studenţii care nu se înscriu în anul suplimentar vor fi exmatriculaţi.

Sfatul oferit de către reprezentanții din conducerea facultății a fost ca studenții să se înscrie pentru sesiunea de susținere a licenței indiferent dacă au restanțe, deoarece acestea pot fi promovate în sesiunea de reprogramare şi, totodată, există o singură perioadă de licență pentru fiecare an universitar.

 

În ceea ce privește susținerea licenței, lucrarea se va încărca pe pagina personală a studentului, în perioada 26.06- 02.07. Este de menționat că în momentul susținerii acesteia, va exista și o sesiune de întrebări, nu doar din lucrarea de licență, ci și pentru a verifica noțiunile dobândite în cei 3 ani de studii. În acest sens, pentru fiecare specializare există o anumită bibliografie care este pusă la dispoziție, alături de alte informații suplimentare, la adresa: http://csie.ase.ro/sustinere-licenta

 

Odată ce susținerea licenței va fi încheiată cu bine, urmează alegerea programului de master potrivit. Având în vedere importanța acestui pas, impactul pe care studiile masterale îl au în carieră, dar și multitudinea de programe disponibile, în cadrul întâlnirii au fost prezenți profesori și reprezentanți de master care au reușit să creeze o imagine clară asupra acestui subiect. Întrebările precum: „Ce se studiază?”, „Care este domeniul de pregătire?”, „Care sunt posibilitățile și ofertele de angajare?”, și-au găsit răspunsul.

Pentru alegerea programului de master, studenții pot opta între 3 programe de cercetare (axate pe partea teoretică) şi 6 profesionale (unde predomină partea aplicativă), neexistând alte diferențe majore.

 

Analiza afacerilor și controlul performanțelor întreprinderii  (AACPI) este un program care, în această toamnă, urmează să fie acreditat internațional. Sunt disponibile 60 de locuri pentru acest an, dintre care 16 la buget.

Cursurile şi seminarele se desfășoară în module: joi şi vineri seara (18.00-21.00), respectiv sâmbătă dimineața (9.00-15.00). Terminarea unei discipline este urmată de susținerea examenului peste o saptamână sau două.

În privința disciplinelor studiate, printre acestea se numără: analitica Big Data, logistica, analitica şi inteligența afacerilor, Data Mining, Cloud Computing, managementul riscului întreprinderii şi nu numai.

Absolvenții acestui program au pregătire ca analist de business, data scientist, analist bancar, financiar sau pe piața de marketing, dar şi în arhitectura de organizare sau Business Intelligence.
De asemenea, programul dispune şi de un program de mobilitate, pentru o perioadă de un semestru, în parteneriat cu universități din Anglia si Olanda.

Mai multe detalii pot fi găsite şi pe pagina de facebook: http://www.facebook.com/analiza.afacerilor/.

 

 SIMPRE sau “Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor şi Resurselor Economice” este un alt program care se desfăşoară în sistem modular. Fondat in 2004, răspunde nevoii de formare a specialiştilor IT familiarizați cu tehnologiile moderne, iar absolvenții îl caracterizează ca “poarta de intrare către o carieră internațională”.

Programul deschide perspective pe zona de business şi studiază: Cybersecurity, Big Data, Social Networks, Mobile Programming, Cloud Computing, Business Intelligence dar şi limba engleză/ germană şi contabilitate, iar noutatea constă în introducerea unei discipline care abordează concepte de Robotic Process Automation.

SIMPRE este partener cu multe companii de succes, precum: SAP, Oracle, IBM, sau Microsoft, astfel oferind numeroase posibilități de angajare.

Informații despre acest program sunt disponibile pe: www.simpre.ase.ro sau la adresa: www.facebook.com/mastersimpre.

 

  IT&C Security Master este un program cu predare în limba engleză, acredidat ARACIS. Prezintă un nivel tehnic ridicat, cu multe cursuri de programare cu un grad de dificultate pronunțat.

Se desfășoară în sistem modular, admiterea include şi un interviu în limba engleză, iar pentru anul acesta, Ministerul Educației a alocat 20 de locuri în plus.

În ceea ce privește curricula, conceptele de bază ce includ: Antivirus& Virus technologies, E-Signature, Cryptography Basis, OS Security; sunt completate de partea de dezvoltare software, cu Web Security, E-Commerce, dar şi de domenii de IT Management (Risk Analysis in Secure System, IT&C Audit etc). Un alt avantaj constă în faptul că unele cursuri sunt ținute de traineri din industria IT: Intel, Oracle,IBM.

Informații suplimentare pot fi accesate pe pagina web: http://ism.ase.ro, la adresa de facebook: facebook.com/ism.master sau trimițând un email la ism@ase.ro

 

Programul de masterat profesional Baze de Date Suport pentru Afaceri se desfășoară în cadrul Centrului de Excelență Oracle ASE Bucureşti. Pregătirea  teoretică şi practică a masteranzilor se realizează în domenii cheie ale industriei IT, folosind tehnologii Oracle, IBM, SAS, astfel încât se facilitează accesul la cursuri specializate, programe de internship sau joburi în domeniul bazelor de date.  Disciplinele studiate sunt: Data Science, Big Data & NoSQL, Baze de Date spațiale şi multimedia, Java, Data mining etc.

De asemenea, în vederea pregătirii pentru examenul de admitere, se organizează cursuri de pregătire pentru disciplinele incluse în tematica de concurs aferentă domeniului CSIE3.

Mai multe informații  sunt disponibile la adresa: http://bdsa.ase.ro

 

După alegerea programului de master adecvat, următorul pas constă în momentul admiterii.  Au fost discutate toate aspectele importante, dat fiind faptul că au fost schimbate anumite lucruri față de anii trecuți, iar o informare corectă este esențială.

În primul rând, media pentru admiterea la un program de master se calculează astfel: un procent de 70% reprezintă nota obținută la examenul de licență, iar 30% reprezintă nota examenului de admitere. Nu există o limită pentru testul grilă, iar în total, media trebuie sa fie de minim 6.

Față de anii precedenți, când pentru un loc la taxă admiterea se realiza pe bază de dosar şi media de la licență, anul acesta examenul pentru admitere este obligatoriu, indiferent de tipul de program ales.

Un alt sfat oferit studenților prezenți a fost acela de a alege mai multe opțiuni de master, deoarece în cazul în care nu există un număr de minim 40 de doritori pentru un anumit program,acesta nu se va mai desfășura.

De regulă,locurile bugetate sunt în proporție de 50% din cele disponibile, dar există și posibilitatea de a se suplimenta. După  prima sesiune, locurile vor fi repartizate.

În cazul în care ai fost admis la un program de master, dar ulterior dorești să te retragi, este de preferat să anunți acest lucru până la data de 1 octombrie pentru ca locul să poată fi ocupat de altcineva, și pentru a putea recupera taxa achitată, în cazul unui loc nebugetat.  De menționat este faptul că, începând cu anul viitor, taxa de școlarizare se va mări, ajungând la suma de 4500 lei/an universitar.

Indiferent de programul ales, vor exista 4 semestre, ultimul fiind axat în principal pe partea practică. De asemenea, ca perspectivă de viitor, programul de master nu influențează opțiunea pentru  Doctorat.

 

Sfatul oferit în final a fost ca studenții să aleagă în cunoștință de cauză și să nu ezite să adreseze posibilele întrebări pe care le pot avea. Acesta este și sfatul nostru, așa că, pentru orice neclarități, îți stăm la dispoziție la adresa de mail info@sisc.ro

 

Izabela Bostan
Membru Departament Educațional
Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)

You may also like...