UEFISCDI – un actor important al învățământului superior din România

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) este o instituţie guvernamentală a cărei misiune este promovarea calităţii, leadership-ului pentru învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi inovare.

În data de 14.05.2014 a avut loc o conferinţă în clădirea Rectoratului Universităţii Politehnice Bucureşti şi în rândurile următoare vreau să evidenţiez cele mai importante şi cele mai interesante lucruri prezentate în cadrul acestei conferinţe.

Primul subiect a fost prezentarea rezultatelor finale ale proiectului “Politici publice fundamentate în învăţământul superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României”. Acest proiect îşi propune să aducă o nouă filozofie de colectare a datelor din sistemul de învăţământ superior şi de interpretare a acestora, astfel încât decidenţii să poată să îşi desfăşoare activitatea pe baza unor informaţii concrete. Aşadar, UEFISCDI a lansat o platformă online www.invatamant-superior.ro pe care sunt structuraţi indicatorii analizaţi în cadrul acestui proiect. Pe această platformă puteţi găsi date referitoare la numărul absolvenţilor de învăţământ superior, la mobilităţi internaţionale, la angajabilitatea absolvenţilor ş.a.m.d. Pe lângă această platformă a fost lansat Public Policy Handbook, o carte menită să ajute la elaborarea politicilor publice în educaţia superioară. Aceste unelte sunt importante pentru ca sistemul de educaţie să crească din punct de vedere calitativ şi sperăm că decidenţii vor folosi aceste noi informaţii pentru a lua cele mai potrivite decizii pentru situaţia, destul de gravă, în care ne aflăm.

O altă temă abordată în cadrul conferinţei a fost aceea a internaţionalizării învăţământului superior din România. În acest context, proiectul ”Internaţionalizare, echitate şi management universitar pentru un învăţământ superior de calitate (IEMU)“, implementat de UEFISCDI, are drept scop creşterea calităţii în sistemul de învăţământ superior, prin implementarea Procesului Bologna. Având în vedere că în România lipseşte o bază de date centralizată pentru fundamentarea de decizii strategice, dar şi instrumentele specifice de stimulare a internaţionalizării la nivel de instituţii, acest proiect îşi propune să îmbunătăţească abordarea strategică a universităţilor din România la nivel local, naţional şi internaţional, în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale.

Că tot am vorbit de dezvoltarea economico-socială a României, de îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică a universităţilor, dar şi de creşterea capacităţii instituţionale a Ministerului Educaţiei Naţionale, UEFISCDI implementează două proiecte noi, având în esenţă generarea unui efect pozitiv pe termen lung, în ceea ce priveşte vizibilitatea sistemului de învăţământ românesc, atât pe plan european, cât şi pe plan internaţional.În cadrul acestor proiecte s-a adus în discuţie şi o reţea a comunităţii ştiinţifice româneşti, BrainRomania http://brainromania.ro/. Această platformă asigură pe lângă dezvoltarea tinerilor cercetători şi un spaţiu în care sunt promovate rezultatele obţinute din cercetările acestora.

Un ultim subiect, foarte important din punctul meu de vedere, care a fost abordat în cadrul conferinţei a fost acela legat de urmărirea parcursului educaţional al tinerilor şi a angajabilităţii absolvenţilor de studii superioare. Proiectul “Politici bazate pe evidenţe şi impactul asupra pieţei forţei de muncă“, implementat de UEFISCDI în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, îşi propune îmbunătăţirea capacităţii sistemului de învăţământ superior din România de a furniza date reale şi consistente, tocmai pentru a creşte relevanţa învăţământului superior pentru piaţa forţei de muncă.

Fie că ne gândim la aspectele administrative, de funcţionare şi de abordare strategică sau pur şi simplu ne focusăm pe “produsul finit“ al universităţilor româneşti, şi anume absolventul de studii superioare, este foarte importantă conştientizarea situaţiei în care se află în momentul de faţă învăţământul superior din România. Toate aceste proiecte pe care UEFISCDI le implementează şi le coordonează converg către un singur punct, şi anume dezvoltarea şi consolidarea sistemului de învăţământ superior din România, pentru a ne putea apropia cât mai mult de standardele europene şi internaţionale.

Victor Bolog
Vicepreşedinte Relaţii Academice
Nicoleta Davidică
Director Departament Educaţional

You may also like...