Tot ce trebuie să știi pentru admiterea la master

 

Ai trecut de licență și vrei să urmezi și masterul, dar nu ești foarte sigur de ceea ce îți dorești mai departe? Pentru a te lămuri, SiSC îți vine în ajutor cu câteva informații despre programul de masterate oferite de facultatea noastră.

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică oferă absolvenților posibilitatea să-și continue educația și să se specializeze în acest domeniu prin intermediul a 3 programe de masterat de cercetare și 6 programe de masterat profesionale.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

 

1. Înscrieri

27-28 iulie (între orele 9:00-16:30) şi 29 iulie (între orele 9:00-16:00)

2. Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine

30 iulie

3. Susţinerea examenului de competenţă lingvistică pentru programele de masterat cu predare în limbi străine şi afişarea rezultatelor sale

31 iulie

4. Afişarea repartizării pe săli pentru susţinerea testului-grilă

1 august

5. Susţinerea testului-grilă

2 august

6. Afişarea listei candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă

3 august

7. Depunerea diplomelor de bacalaureat în original, plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare, depunerea cererilor de renunţare, restituirea, la cerere, a dosarelor

4 august (între orele 9:00-16:00) şi 5 august (între orele 9:00-14:00)

8. Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe

6 august

9. Depunerea cererilor pentru ocuparea locurilor rămase disponibile şi plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare la casieriile ASE pentru candidaţii înscrişi, aflaţi în aşteptare, dacă locurile nu s-au completat

7 august  (între orele 9:00-14:00)

10. Afişarea rezultatelor finale

8 august

11. Restituirea dosarelor, la cerere

9 august  (între orele 9:00-16:00)

12. Semnarea contractelor de studii

16-30 septembrie

13. Înmatricularea în anul I

În prima săptămână a anului universitar 2013-2014

Masterate de cercetare:

 

1. Cibernetică și Economie Cantitativă

 

Masteratul se adresează atât absolvenților facultăților economice, dar și unei largi categorii de economiști, informaticieni și ingineri care lucrează în organizații și întreprinderi, bănci, burse, rețele de distribuție ș.a., interesati de analiza de afaceri, planificare strategică, rezolvarea problemelor complexe, managementul proiectelor decizionale complexe, data mining, logistică și managementul lanțului ofertei, etc.

Programul este organizat de-a lungul a patru semestre, coordonarea programului este asigurată de către prof. dr. Virginia Mărăcine, iar corpul profesoral este compus din cadre didactice cu experiență din cadrul Departamentului de Informatică și Cibernetică Economică, iar pentru mai multe detalii puteți accesa adresa:  http://cib.ase.ro.

 

2. Informatică economică

 

Printre principalele obiective ale programului de master se numără dezvoltarea de relații eficiente cu instituțiile  naționale și internaționale, creşterea gradului de deschidere a cursurilor pentru armonizarea cerințelor venite din mediul socio‐economic european, cât și pregatirea absolvenților pentru a răspunde cerințelor  pieței internaționale de muncă .

Coordonarea programului este asigurată de către prof. univ. dr. Bogdan Ghilic Micu, iar pentru mai multe informații puteți accesa adresa web: http://ie.ase.ro.

3. Statistică

Programul are ca principale obiective dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză şi fundamentare a proceselor decizionale, prin utilizarea informaţiilor statistice şi metodelor cantitative, precum și aprofundarea pregătirii statistice şi obţinerea de competenţe complementare în domenii înrudite.

Masterate profesionale:

1. Managementul Informatizat al Proiectelor (MIP)

 

Cursul se adresează specialiștilor care lucrează în echipe de proiect sau conduc proiecte în domenii în care activitatea este organizată sub forma proiectelor și are o puternică orientare practică, un înalt nivel academic, asigurând o permanentă interactivitate a procesului de instruire. Coordonarea programului este asigurată de către prof. dr. Constanta Nicoleta Bodea, iar pentru mai multe informații accesați adresa web: http://www.mip.pm.org.ro.

2. Baze de date-Suport pentru afaceri

 

Programul de masterat asigură pregatirea teoretică și practică a masteranzilor în domenii cheie ale industriei IT, precum: Depozite de date, Business Intelligence (Oracle, IBM, SAS), Data mining, Securitatea șii administrarea bazelor de date, Tehnologii Web, Java, Sisteme de baze de date, Baze de date multimedia etc. iar calificarile profesionale obținute sunt: analist, programator, proiectant de sisteme informatice, consultant în informatica, administrator de baze de date.

Cursurile se desfașoară în cadrul Centrului de Excelență Oracle ASE București, pe durata a patru semestre, dintre care ultimul este destinat practicii de specialitate, proiectelor şi pregătirii disertaţiei. Coordonarea programului este asigurată de către prof. univ. dr. Ion Lungu, iar pentru mai multe detalii vă invităm să accesați pagina oficială: http://bdsa.ase.ro.

În perioada 4-6 iulie 2013, colectivul profesoral organizează cursuri de pregătire pentru disciplinele incluse în tematica de concurs a programului de master.

Orarul de desfăşurare a cursurilor de pregătire:

  • Joi, 4.07.2013, orele 17:00-19:30

  • Vineri, 5.07.2013, orele 17:00-19:30

  • Sâmbătă, 6.07.2013, orele 9:00-12:00

Cursurile de pregătire se vor desfăşura în sala 2017.

 

3. E-Business

 

Absolventul programului de master va fi capabil fie să-și dezvolte propria afacere on-line fie să aibă o contribuție importantă la dezvoltarea și optimizarea proceselor de afacere on-line ale unui angajator prin modelarea, proiectarea și dezvoltarea de aplicații bazate pe arhitecturi complexe și flexibile, implementate pe baza unor tehnologii mature, care constituie standarde industriale. Programul beneficiază de sprijinul unor specialiști cu experiența relevantă în proiecte derulate de companii precum IBM, Webmedia, Qualitance sau Axway.

Coordonarea programului este asigurată de către prof. univ. dr. Razvan Zota, iar pentru mai multe informații puteți accesa site-ul oficial: http://ebusiness.ase.ro.

 

4. Securitatea informatică

 

Unul dintre cele mai importante obiective al programului este de a obține performanțe în interiorul cadrului I18N, prin pregatirea studenților cu competențe recunoscute la nivel mondial în domeniul Securitații Informatice.Curriculum-ul este orientat către: criptografie, programare avansată, code security, networking & internet-cloud, mobile computing, audit al securității.

Colectivul didactic este format din profesori de la universități recunoscute în România, cum ar fi: Academia Tehnică Militară din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Vest din Timișoara.Pentru alte detalii vă invităm să accesați pagina web: http://ism.ase.ro.

 

5. Sisteme Informatice pentru Managementul Proceselor si Resurselor Economice (SIMPRE)

 

Programul se adresează în primul rând celor ce doresc să îşi însușească cele mai moderne tehnologii care stau la baza lumii informaţionale în context european şi global. Ca proporţie, trei sferturi din materiile studiate sunt din zona informaticii, iar restul din domeniul economic şi social iar cursul este organizat după standarde europene, durata fiind de 3 semestre.

Coordonarea programului este asigurată de către lect. dr. Răzvan Bologa, iar pentru mai multe detalii puteți accesa site-ul web: http://simpre.ase.ro.

 

6. Analiza Afacerilor și Controlul Performanței întreprinderilor

Programul de masterat se adresează unei largi categorii de economişti, informaticieni, ingineri şi alţi specialişti care lucrează în organizaţii şi întreprinderi, bănci, burse de mărfuri şi de valori, reţele de distribuţie, instituţii guvernamentale ş.a. interesaţi de să se reorienteze profesional către analiza de business, planificare strategică, problem solving, project management, data mining, logistica şi managementul lanţului ofertei, etc.

În zilele de 20, 26 și 27 Iulie 2013, începand cu ora 10:00, vor fi organizate sesiuni de tutoring în vederea pregătirii examenului de admitere la masterat. Pentru cele trei discipline cerute vor face și prezenta probleme următoarele cadre didactice: Cercetări operationale – Prof. Univ. Virginia Maracine,Microeconomie – Conf. Univ. Anamaria Aldea, Macroeconomie – Prof. Univ. Nora Chirita si Prof. Univ. Emil Scarlat.Pentru alte detalii, vă rugăm accesați site-ul: www.analiza_afacerilor.ase.ro. Admiterea va avea loc pe 3 august 2013!

 

Alte detalii despre admitere și tematica de concurs, le puteți găsi aici. Pentru orice alte nelămuriri, nu ezitați să ne contactați pe info@sisc.ro.

 

Emilia Popa
Membru Departament Educațional

You may also like...