Studenții de azi, profesioniștii de mâine

Academia de Studii Economice din Bucureşti anunţă lansarea perioadei de înscriere a studenţilor universităţii în grupul ţintă al proiectului POSDRU/160/2.1/S/137280, „Studenţii de azi profesioniştii de mâine”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni”.

Proiectul a fost iniţiat de către Universitatea de Vest din Timișoara şi este implementat în parteneriat cu S.C. Gi Group Staffing Company S.R.L, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Oradea, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu. Scopul este de îmbunătățire a inserției pe piața muncii în domenii profesionale relevante specializă¬rii studiate și propriului set de competențe, prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă a studenților ca urmare a participării la un program integrat de consiliere și orienta¬re profesională.

Proiectul se adresează studenţilor de la ciclul de licenţă înmatriculaţi în anii I şi II, precum şi studenţilor de la ciclul de masterat înmatriculaţi în anul I. Potrivit criteriilor de eligibilitate, este necesar ca studenţii să nu fi participat anterior, în același ciclu universitar (licență, master) la vreun alt proiect finanțat din POSDRU/Axa Prioritară 2/ DMI 2.1.

Grupul ţintă al Academia de Studii Economice din Bucureşti va cuprinde un număr de 250 de studenţi, iar principalele facultăţi vizate sunt: Administratea Afacerilor; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; Comerţ; Contabilitate şi Informatică de Gestiune; Economie Agroalimentară şi a Mediului; Economie Teoretică şi Aplicată; Marketing.

Implicarea studenţilor în proiect se realizează prin participarea acestora la un set de activităţi interdependente şi anume: o conferință de management al carierei la care vor fi prezenţi angajatori relevanţi pentru domeniile de specializare vizate; o sesiune de consiliere şi evaluare generică a aptitudinilor, pentru identificarea corectă a principalelor caracteristici de personalitate şi competenţe transversale ale studenţilor; precum şi vizite de studiu la companii, ce permit dobândirea de cunoștințe privind modul de organizare și funcționare a unor entități economice.

Suplimentar, studenţii pot participa la două conferinţe dedicate dezvoltării durabile, respectiv tehnologiei informaţiilor şi a comunicaţiilor. Mai mult, 20% din studenţii înscrişi în grupul ţintă vor lua parte la sesiuni de consiliere specifică (aprofundată), având posibilitatea de construire a planului individual de dezvoltare profesională.

În concluzie, prin înscrierea şi participarea la activităţile proiectului, studenţii vor obţine următoarele beneficii: creșterea adaptabilității la cerințele pieței muncii, prin interacţiunea cu specialişti în consiliere şi orientare în carieră, precum şi prin experimentarea unei zile în mediul de activitate practică al unei companii; dobândirea de cunoștințe şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru realizarea CV-ului, elaborarea scrisorii de intenţie, prezentarea la interviul de angajare etc.; posibilitatea de a obţine burse şi subvenţii pentru participare.

Studenţii interesaţi sunt invitaţi să se înscrie online în grupul ţintă, prin accesarea website-ului proiectului www.cariera.uvt.ro. În acest scop, la secţiunea „Studenti”, se recomandă verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi a încadrării în lista de specializări ASE. Procedura de înscriere este detaliată pe website şi presupune, în esenţă, crearea unui cont (înregistrare) prin completarea datelor personale şi a celor cu privire la studii.

Pentru clarificări sau detalii suplimentare, vă rugăm sa ne contactaţi la adresa de e-mail: cariera@ase.ro.

You may also like...