Avem Statutul Studentului!

După mai mult de 5 ani de negocieri, SiSC prin Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) salută adoptarea Statutului Studentului, publicat pe site-ul Ministerului în varianta sa finală.

Statutul Studentului este prima iniţiativă legislativă ce aparţine 100% organizaţiilor studenţeşti şi cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor. Dintre acestea, cele mai importante sunt:

1. Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, în legătură cu programa analitică, structura și obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum și modalităţile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a elementelor menţionate anterior, poate fi făcută doar cu acordul studenţilor.

2. Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a cadrelor didactice și a altor aspecte educaţionale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat. […] Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu. Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.

3. Dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii lor academice, precum şi dreptul de a cunoaşte baremul după care au fost evaluaţi.

4. Dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către un alt profesor decât cel/cei care a/au evaluat anterior studentul.

5. Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, indiferent de prezenţa la cursuri.

6. Dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate studenților.

De asemenea, Statutul conţine o serie de prevederi importante, printre care: bursele sociale se pot cumula cu alte tipuri de burse, studenţii care nu domiciliază în localitatea în care studiază pot beneficia de subvenţii de cazare indiferent dacă optează sau nu pentru un loc de cămin, toate actele de studii, precum şi cele care atestă calitatea de student se eliberează gratuit, iar taberele tematice se organizează bianual.

Pe această cale dorim să mulţumim reprezentanţilor studenţilor la nivel naţional pentru eforturile depuse pentru adoptarea acestui act.

Puteţi accesa întregul document aici. Pentru mai multe detalii sau informaţii ne puteţi scrie la info@sisc.ro.

You may also like...