Specializările Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică are rolul de a asigura absolvenților pregătirea profesională de cel mai înalt nivel în domenii de top printre preferințele angajatorilor.

Aceasta oferă trei specializări în cadrul programului de licență: Cibernetică Economică, Statistică și Previziune Economică, Informatică Economică, între care există anumite diferențe.

Programul de licenţă în Cibernetică Economică are o tradiție îndelungată și valoroasă, recunoscută atât la nivel național, cât și internațional. Această specializare se adresează persoanelor analitice si calculate, cărora le plac cifrele si doresc să dobândească cunoștințe economice avansate.

În cadrul acestei specializări se pune accentul pe analiză si modelare. Totodată, se studiază programare, baze de date, pachete software etc.

Printre competențele dobândite în urma finalizării studiilor în cadrul acestei specializări se regăsesc: capacitatea de a recunoaște și de a descrie concepte, teorii, principii si metode de investigare a evenimentelor si proceselor economice, capacitatea de a explica si interpreta cerințe specifice investigării fenomenelor.

Absolvenții de Cibernetică pot pune în practică noțiunile dobândite pe parcursul celor trei ani de studiu în diverse domenii de activitate, precum: instituții guvernamentale și non-guvernamentale, instituții de învățământ și de cercetare, companii multinaționale, bănci și instituții financiare, entități de consultanță și evaluare financiară, companii de IT etc.

Programul de licență Statistică și Previziune Economică își propune să pregătească viitorii specialişti care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor economiei de piaţă și să contribuie, alături de Institutul Naţional de Statistică şi de alte instituţii de învăţământ superior, la promovarea statisticii în România.

Studenții acestei specializări vor observa că accentul cade pe prelucrarea datelor și intuirea evenimentelor economice. Acestea devin posibile datorită noțiunilor de statistică asimilate și abilităților de programare pe diverse softuri informatice, dobândite în timpul facultății.

Institutul Național de Statistică, Institutul Național de Cercetări Economice, băncile și societățiile de consultanță sunt doar câteva dintre locurile unde absolvenții își pot începe o carieră de succes.

Informatica Economică este o specializare destinată persoanelor care își doresc o carieră în domeniul IT. În cadrul acestui program de licență, programarea se îmbină cu noțiuni de economie, statistică și matematică.

După terminarea celor trei ani de facultate, cei ce au urmat această specializare vor fi capabili să dezvolte componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici și limbaje de programare evoluate, să creeze aplicații informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server/servicii web.

Datorită acestor abilități, absolvenții de Informatică pot lucra în companii și organizații din aproape toate domeniile de activitate, candidând pe posturi de programator, proiectant sisteme informatice, administrator de rețea de calculator, analist bază de date, programator web, administrator de sistem etc.

Sonia Pasăre,
Membru departament Relații Publice

You may also like...