Programul Euro 200

USASE îți recomandă să aplici la Programul Euro 200!

Dacă ești student, ai până în 26 de ani și provii dintr-o familie a cărei venit brut lunar pe membru de familie este de maxim 150 de lei, nu rata șansa de a aplica la Programul Euro 200.

Acesta îți va oferi posibilitatea de a încasa un ajutor financiar care te va duce mai aproape de achiziționarea unui calculator!

La stabilirea venitului brut nu se vor lua în calcul bursele sociale, cele de studiu, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Depunerea dosarelor se va face până la data de 21 aprilie 2015 la Compartimentul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438).

Dosarul trebuie să conțină:

  • Copie a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului
  • Copie a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal
  • Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţifraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă
  • Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei (adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor)
  • Cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc.)
  • Cupon de şomaj , în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj
  • Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare
  • Adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole
  • Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate dinactivităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor
  • Pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul), care nu realizeaza venituri de niciun fel, se va depune declaratie notariala care sa specifice acest lucru.
Aplică ACUM și începe să-ți cauți calculatorul visat!

You may also like...