Program Național „Tabere Studențești” 2015

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret şi Studenţi, organizează cu ajutorul Caselor de Cultură ale Studenţilor, în perioada vacanţei de vară 2015 Proiectul Naţional „Tabere Studenţeşti”, la mare (85% din locuri) sau la munte (15% din locuri).

În perioada taberelor, studenţii beneficiază GRATUIT de cazare şi masă.

Studenţii vizaţi de aceste tabere sunt cei care au avut rezultate deosebite la învăţătură în anul precedent de şcolarizare, cei care s-au remarcat la activităţi ştiinţifice, sportive, culturale sau artistice şi proiecte studenţeşti desfăşurate în cadru organizat, precum şi cei care se încadrează în categoria cazurilor sociale (studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii, sau plasament familial și cei care beneficiază de burse sociale în semestrul II al anului universitar în curs).

logo-MTS-v-5-page-0011-630x230

Beneficiarii acestor tabere trebuie să fie studenți înmatriculați la forma de învățământ de zi, ce sunt finanțați de la bugetul de stat, din ciclurile licență și masterat, cu vârsta de până la 35 ani.

Studenţii care pot beneficia de aceste tabere, cu excepţia celor selectaţi pe criterii sociale, trebuie să fie INTEGRALIŞTI (studenții care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare, respectiv semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și master).

Locurile alocate vor fi distribuite în proporţie de 85%, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive, iar restul cazurilor sociale.

Clasamentul final al studenţilor beneficiari se întocmeşte ţinând cont de media obţinută în anul universitar precedent (2013-2014), respectiv media obţinută în semestrul I pentru studenții din anul 1 licență și anul 1 master, precum şi activitatea depusă, în cadru organizat al universităţilor, la manifestări culturale, ştiinţifice, artistice sau sportive. Ierarhizarea studenţilor care se încadrează ca fiind caz social se face pe baza criteriilor sociale.

Pentru a se înscrie, studenţii trebuie să completeze o cerere tip pe care să o depună personal la secretariatul facultăţii de care aparţin sau să o trimită prin e-mai/fax către respectivul secretariat. Acestor cereri le pot fi anexate documente justificative ale activităţilor extracurriculare.

Calendar:

 • 20 aprilie – 1 mai: depunerea cererilor
 • 29 mai: afişarea listelor cu studenţii ce au depus cereri, ierarhizaţi în baza clasamentului
 • 30-31 mai: Depunere contestații
 • cel târziu 5 iunie, ora 16:00: afișarea listelor finale;
 • cel târziu 19 iunie: repartiţia locurilor de tabără pe facultăţi;
 • 22 iunie – 24 iunie: repartiția pe tabără / perioada – întâlniri cu studenţii;
 • cel târziu 26 iunie: Afișarea repartițiilor la avizierele şi pe site-urile facultăților.

 

Serii de tabără:

 • Seria I 13.07 – 18.07.2015
 • Seria II 18.07 – 23.07.2015
 • Seria III 23.07 – 28.07.2015
 • Seria IV 28.07 – 02.08.2015
 • Seria V 02.08 – 07.08.2015
 • Seria VI 07.08 – 12.08.2014
 • Seria VII 12.08 – 17.08.2015
 • Seria VIII 17.08 – 22.08.2015
 • Seria IX 22.08 – 27.08.2014

 

Metodologie Tabere Studentesti 2015

You may also like...