Problemele studenților, ascultate

În luna decembrie a anului trecut, echipa SiSC a lansat un chestionar în rândul studenților Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, menit să ne ajute să aflăm problemele pe care aceștia le-au întâmpinat în perioada desfășurării testelor și a lucrărilor practice semestriale. Scopul întregului demers a fost acela de a sesiza conducerii facultății neregulile ce au marcat aceste teste. Acțiunea a constat în centralizarea datelor culese și întocmirea unui raport detaliat, ce conținea dificultățile întâmpinate: impedimente logistice, întârzieri nejustificate ale cadrelor didactice, nerespectarea conținutului evaluărilor, așa cum prevăd programele analitice.

Rezultatele concrete au fost prezentate conducerii facultății și au fost urmate de o discuție între Rocsana Zbranca (Vicepreședinte Educațional SiSC) și domnul Decan Ion Smeureanu, care a confirmat la rândul său problemele transmise de către studenți, mărturisind întocmai numărul mare de plângeri pe care le-a primit personal.

Cu privire la rugămintea pe care am adresat-o conducerii, și anume găsirea unor soluții optime de rezolvare a acestor impedimente, domnul Decan ne-a asigurat că va discuta personal cu fiecare profesor în parte. Mai mult, acesta și-a exprimat cu entuziasm dorința de a colabora, începând din semestrul al II-lea, atât cu membrii SiSC, cât și cu studenții membri ai Consiliului Facultății, în vederea implementării unei metode de evaluare constante, după modelul universităților europene.

Noi salutăm inițiativa frumoasă a domnului Decan și susținem ideea unui parteneriat în procesul de îmbunătățire a calității educației.

Emilia Popa
Departament Educațional

You may also like...