Prinde un loc în căminele studențești!

Proaspăt student al Academiei de Studii Economice sau deja veteran al facultății tale știi că viața în căminele studențești ne face cu ochiul, ne lasă cu prieteni buni și amintiri pe viață, vorba aceea: “Nu ești student, dacă nu ai stat nici măcar o dată în cămin”. Dacă vrei un loc la cămin, trebuie să iei în calcul toate posibilitățile, să te interesezi și să te pregătești din timp. SiSC îți vine în ajutor dându-ți toate informațiile necesare!

Repartizarea studenților în căminele studențești se va face, în limita locurilor disponibile, în ordinea mediilor și a preferințelor exprimate în cererile de cazare. Pentru studenții din anul I de la programele de masterat, admiși în sesiunea iulie – august 2014, media de cazare este cea obținută la concursul de admitere, prioritate având studenții de la buget.

Dacă ești boboc la licență, master sau doctorat, trebuie să știi că perioada de depunere a cererilor de cazare în format fizic, dar și online pe cazare.ase.ro este în curs încă din 11 august și se va încheia pe data de 5 septembrie, ora 14:00.

Dosarele sociale se depun la secretariatele facultăților în perioada 1 – 5 septembrie 2014, pentru studenții admiși în anul I la programele de licență, masterat și doctorat. Acestea vor fi preluate de către membrii Comisiei de Cazare de la secretariatele facultăților până pe 10 septembrie 2014.

Studenții de la programele de licență și masterat, cu taxă, care dovedesc că au o situație socială deosebită, dar nu pot depune dosarul ce atestă situația socială la secretariatul facultății din cauza formei lor de finanțare, vor depune cereri de cazare la sediul Serviciului Cazare Studenți, în perioada 1 – 5 septembrie 2014. Studenții din provincie care nu pot ajunge în București pentru depunerea acestui dosar pot solicita cazarea prin trimiterea copiilor scanate a documentelor necesare împreună cu o declarație pe proprie răspundere care să ateste autenticitatea copiilor la adresa contact@cazare.ase.ro, cu obligația de a preda dosarul în original la ridicarea contractului. Repartizarea locurilor de cazare pentru aceste cazuri se face, în limita locurilor disponibile, în perioada de redistribuire.

Departamentul TIC va afișa pe site-ul http://cazare.ase.ro pe 6 septembrie 2014 lista cu studenții admiși în anul I la programele de licență, masterat și doctorat care au depus cerere de cazare în format electronic. Studenții care nu se regăsesc pe această listă, mai pot depune o cerere în format fizic la sediul Serviciului Cazare Studenți în perioada 6 – 7 septembrie 2014 (de luni până joi între orele 10.00 – 14.00 și 15.00 – 19.00, iar vineri între orele 10.00 – 14.00).

Studenții aflați în mobilități cu durata de un semestru universitar, beneficiază de rezervarea locului repartizat în căminele ASE, în baza unei cereri, însoțite de contractele de cazare în original, depuse la sediul Serviciului Cazare Studenți, în perioada 1 – 26 septembrie 2014, fără a achita cuantumul regiei de cămin pe durata mobilității. Pe durata mobilității, locul rezervat va fi alocat altui student pe perioadă determinată. Comisia de cazare își rezervă dreptul de a modifica contractele studenților Erasmus în vederea cazării grupate a acestora pe camere (în condiții similare de confort).

Eliberarea legitimațiilor de cămin și a contractelor de cazare se va face de către Serviciul Cazare Studenți, pe bază de semnătură, studenților care au solicitat locuri de cazare și nu au debite la plata regiei de cămin în perioada 24 – 30 septembrie 2014, pentru studenții admiși în anul I la programele de licență, masterat și doctorat, studenții familiști, cazurile sociale și medicale și pentru studenții plecați cu burse Erasmus în anul universitar în curs.

Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar, perioada contractuală minimă este de un semestru (octombrie – februarie, martie – iunie) de la data încheierii contractului.

Studenții repartizați în căminele studențești se vor putea prezenta să-și ocupe locul în
perioada 25 – 30 septembrie 2014, prezentând administratorului căminului legitimația de cămin, contractul de cazare, în două exemplare, și chitanța care atestă plata regiei de cămin pe prima lună a anului universitar 2014-2015.

Locurile disponibilizate vor fi repartizate de către Comisia de Cazare, în perioada de redistribuire, altor studenți care îndeplinesc condițiile de cazare, după următorul program:

  • 29 septembrie – 4 octombrie 2014 – depunerea, la sediul Serviciului Cazare Studenți, a
    cererilor pentru redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate;
  • 6 – 12 octombrie 2014 – prelucrarea cererilor de cazare;
  • 13 octombrie 2014 – afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare;
  • 14 – 16 octombrie 2014 – primirea contestațiilor depuse de studenți;
  • 17 octombrie 2014 – afișarea rezultatelor la contestațiile depuse de către studenți;
  • 17 – 19 octombrie 2014 – eliberarea legitimațiilor și a contractelor de cazare;
  • 17 – 19 octombrie 2014 – cazarea studenților în cămine.

Media de cazare luată în calcul în etapa de redistribuire a locurilor de cazare este cea ponderată aferentă anului universitar 2013-2014 (luându-se în calcul rezultatele profesionale finale, după sesiunea de reprogramare), respectiv media de admitere (pentru anul I la ciclul licență, masterat, doctorat). Repartizarea locurilor la redistribuiri se va face proporțional pe facultăți în funcție de numărul de cereri ale studenților finanțați de la buget.

Cererile de schimb de locuri se depun la sediul Serviciului Cazare Studenți, în perioada
29 septembrie – 4 octombrie 2014, și vor fi soluționate în etapa de redistribuire a locurilor de cazare.
Se acceptă schimburi de locuri între căminele aflate pe același nivel (cu același grad de confort
sau cu grad de confort apropiat). Gruparea căminelor pe grade de confort este următoarea:
– nivelul 1: Moxa D, Complex Belvedere Nou, Tei C1;
– nivelul 2: Tei C1, Agronomie C1/C2, Belvedere A1-A4.
Un student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc.

Sperăm că acum deții toate informațiile necesare și îți poți depune cererea de cazare în unul dintre căminele ASE-ului. Dacă ai nelămuriri, nu ezita să ne scrii la adresa info@sisc.ro, iar noi îți vom răspunde de îndată!

Un an universitar plin de reușite și mult spor în tot ceea ce îți propui!

Cu drag,
Echipa SiSC.

You may also like...