Poziții

Poziţia SiSC privind modificările aduse de Legea Educaţiei Naţionale în reprezentarea studenţilor din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Sindicatul Studenţilor din Cibernetică (SiSC) doreşte să îşi facă cunoscută, în mod oficial, misiunea şi viziunea pe care o are în ceea ce priveşte reprezentarea studenţilor şi implicarea lor în luarea deciziilor la nivelul învăţământului superior.

Schimbarea Legii Educaţiei presupune refacerea tuturor regulamentelor şi metodologiilor după care o instituţie de învăţământ superior îşi ghidează activitatea. Dintre acestea Carta Universitară este cel mai important, fiind documentul care stă la baza autonomiei universitare.

SiSC îşi doreşte ca acest document în Academia de Studii Economice să stea la baza unei educaţii de calitate, iar studenţii să fie consideraţi şi recunoscuţi drept parteneri în procesul de învăţământ. În acelaşi timp, SiSC va face toate demersurile pentru a-şi continua activitatea de reprezentare a studenţilor din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, implicându-se în mod direct în procesul de alegere a studenţilor reprezentanţi şi îşi asumă informarea permanentă a studenţilor în toate aspectele ce îi vizează în mod direct.

SiSC doreşte să sublinieze faptul că art. 203, alin. (4), (5) şi (7) din noua Lege a Educaţiei cuprinde reglementări extrem de importante precum: “statutul de student reprezentant nu poate fi condiţionat de conducerea universităţii”, “studenţii pot fi reprezentaţi în toate structurile decizionale şi consultative”, iar “organizaţiile studenţeşti care reprezintă interesele studenţilor la nivelul fiecărei comunităţi unversitare pot avea reprezentanţi de drept în structurile decizionale şi executive ale universităţii”.

SiSC conştientizează că atât universităţile, cât şi organizaţiile au scopuri comune şi mecanisme ce pot fi implementate cu succes împreună. De aceea dorim să anunţăm conducerea Academiei de Studii Economice de faptul că suntem direct interesaţi de modificările pe care Legea le va aduce documentelor universitare şi, în acelaşi timp, deschişi spre colaborare.