Participă la evaluarea cadrelor didactice!

În perioada 5-16 ianuarie 2015, studenții Academiei de Studii Economice din București, de la programele de studii licență și masterat, sunt invitați să ia parte la procesul de evaluare a cadrelor didactice cu care au interacționat pe durata semestrului I al anului universitar 2014-2015.

Evaluarea se face pe platforma online disponibilă la următorul link: http://campusvirtual.ase.ro/Evaluare_ASE_profesori/verifica_cod.asp.

Pentru a accesa platforma veți avea nevoie de codul primit de la fiecare șef de serie/grupă, specific fiecărei facultăți. Evaluarea se va realiza individual și deplin anonim de fiecare student.

Atât rezultatele individuale cât și ale grupei de studiu din care faceți parte nu pot fi influențate de evaluarea și opiniile voastre, deoarece rapoartele obținute în urma prelucrӑrii se transmit conducerii facultății și beneficiarilor după terminarea sesiunii de examene.

Scopul evaluӑrii este de a asigura feedback-ul studenților referitor la activitӑțile tuturor cadrelor didactice desfӑşurate la toate formațiile de studiu din cadrul fiecӑrei facultӑți (ciclurile licențӑ şi master), atât la nivelul învațӑmântului cu frecvențӑ, cât şi la nivelul învӑțӑmântului la distanțӑ cu urmӑtoarele excepții: Educație fizicӑ şi sport, activitӑțile tip TC susținute pe platforma online, disciplinele opționale pentru care nu se organizeazӑ formații de studiu la nivelul facultӑții care efectueazӑ evaluarea.

Dacă nu ați intrat în posesia codului de login, luați legătura cu reprezentantul vostru de serie sau de grupă.

A venit momentul să vă notați profesorii în funcție de meritele acestora! Părerea voastră contează!

Andreea Tomescu
Membru al Departamentului Educațional

You may also like...