Înscriere disertație – sesiunea iunie 2014

Ca student în anul II în cadrul programelor de masterat ale Facultății de Cibernetică Statistică și Informatică Economică, ești, mai mult ca sigur, interesat de pașii ce trebuie urmați pentru a-ți susține lucrarea de disertație în sesiunea iunie 2014.

Iată câteva infomații utile:

 • Înscrierile pentru susținerea lucrării de disertație se fac în perioada 2 – 6 iunie 2014, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri la secretariatul departamentelor.
  • Sala 2314 pentru Informatică Economică și Cibernetică Economică
  • Sala 2060 pentru Statistică
 • Absolvenții se vor prezenta cu:
  • Cerere tip pentru înscrierea la examenul de disertație, disponibilă pe http://csie.ase.ro/Media/Default/docs/licenta/Cerere_inscriere_licenta_disertatie_2014_csie.doc. Cererea se va depune fără avizul coordonatorului, verificarea tezei făcându-se ulterior depunerii cererii.
  • Un exemplar al lucrării de disertație.
  • Copie după CI.
  • Trei fotografii tip buletin (fiecare fotografie va conține pe verso numele și prenumele absolventului).
  • Chitanța cu taxa pentru susținerea examenului de disertație pentru absolvenții din promoțiile anterioare care nu au susținut examenul la momentul respectiv (taxa are o valoare de 625 lei și se poate achita la orice casierie a instituției).
  • Un CD conținând lucrarea, aplicația și prezentarea. CD-ul se pune într-o copertă de hârtie și
   se lipește pe coperta interioară a tezei.

Atenție!

Conform Regulamentului ASE, cererile care nu primesc avizul coordonatorului științific, în faza de verificare, nu vor fi aprobate.

Pentru absolvenții Academiei de Studii Economice din București din promoția curentă, susținerea examenului de finalizare a studiilor nu se plătește, indiferent de forma de finanțare pe care au avut-o aceștia.

Examenul de disertație constă într-o singură probă care presupune prezentarea și susținerea lucrării în fața comisiei de examen. Media finală a examenului rezultă din media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei, care pentru promovare trebuie să fie cel puțin 6.

Pentru întrebări sau mai multe informații contactează-ne la: info@sisc.ro

Multă baftă!

Florentina Luptaciu
Membru al Departamentului Educațional

You may also like...