Ia parte la evaluarea cadrelor didactice!

Studenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti, indiferent de programul de învăţământ (licenţă sau masterat), au şi semestrul acesta ocazia de a lua parte la procesul de evaluare a cadrelor didactice.

Scopul procedurii este de a asigura feedback-ul studenţilor referitor la activităţile tuturor cadrelor didactice desfăşurate la toate formele de studiu din cadrul fiecărei facultăţi, atât la nivelul învăţământului cu frecvenţă, cât şi la nivelul învăţământului la distanţă cu următoarele excepţii: Educaţie fizică şi sport, activităţile tip TC susţinute pe platforma online, disciplinele opţionale pentru care nu se organizează formaţii de studiu la nivelul facultăţii care efectuează evaluarea.

Obiectivul evaluării este acela de a avea un număr cât mai mare de studenţi care să acorde note şi să-şi prezinte opiniile argumentat în privinţa profesorilor şi a modului de desfăşurare a cursurilor şi seminariilor.

Rezultatele vor fi centralizate, ajungând la decanul facultăţii care, ulterior, le va preda profesorilor. Pentru ca aprecierea unui cadru didactic să fie luată în considerare, acesta va trebui sa fie evaluat de un numar minim de 10 studenţi, în cazul profesorilor de seminar şi minim 25 pentru cei de curs.

Pentru că se doreşte ca activitatea sa aibă un efect cât mai bun, în ședința de miercuri, 20-01-2016, a Biroului Consiliului de Administrație, format din Rector, Prorectori și Studentul reprezentant, se va dezbate și vota dacă rezultatele pe care le obțin toți profesorii unei serii să apară pe pagina personală a studenților care fac parte din seria respectivă.

Activitatea se desfăşoară în intervalul 11-22 ianuarie 2016 pe baza unui cod unic, format din 10-12 caractere primit la începutul perioadei de evaluare prin intermediul şefului de grupă/serie. Alegerea aleatorie a codurilor asigură anonimatul studenţilor. Mai mult, beneficiarii vor avea acces la notele obţinute numai după terminarea sesiunii de examene. Astfel, opiniile studenţilor nu vor influenţa rezultatele individuale sau ale grupei din care fac parte.
Evaluarea se face pe platforma online disponibilă la următorul link:
http://campus-virtual.ase.ro/Evaluare_ASE/index.asp

E rândul studenţilor să dea note!

  • Blănaru Alexandra
  • Membru al Departamentului Educaţional
  • Sindicatul Studenţilor din Cibernetică

You may also like...