Erasmus+, just like Erasmus but better!

Te întrebi ce este Erasmus? Componentă a programului european  SOCRATES, acesta care a fost creat cu scopul de a ajuta mobilităţile universitare, atât pentru studenţi cât şi pentru profesori. Părțile programului vizează îmbunătăţirea cooperării dintre universităţile europene.

 

În 2011 numărul mobilităţilor din Erasmus a ajuns până la 33 269 de studenţi beneficiari din Europa, iar din România au fost 1269 de studenţi beneficiari. Marţi, 19 noiembrie 2013 a fost aprobat programul Erasmus+ care va intra în funcţiune începând din ianuarie 2014.

Erasmus+ se diferențiază de programul anterior, în primul rând, prin faptul că beneficiază de o finanțare cu 40 % mai mare, ceea ce implică automat facilitarea accesului la program, mărind numărul de mobilități cu până la 50%.

 

Studentului beneficiar îi vor fi plătite toate costurile necesare transferului printre care: costurile de transport, asigurări etc. De asemenea, studenții primesc şi o bursa pentru subzistenţă care depinde de ţara în care aleg să studieze, dar şi de venitul personal.

Totodată, cu Erasmus+ studenţii vor putea să urmeze un ciclu de master complet într-o universitate europeană pentru că vor avea la dispoziţie împrumuturi speciale, ceea ce înseamnă că programele de master din UK devin mai accesibile studenţilor români.

 

În rândurile de mai jos veţi găsi cifrele pentru aceste mobilităţi:

 

 • 2 milioane de studenți din învățământul superior vor avea posibilitatea să studieze sau să se formeze profesional în străinătate, inclusiv în cadrul a 450 000 de stagii de practică;

 • 650.000 de ucenici și de elevi din învățământul profesional vor primi burse pentru studiu, formare profesională sau lucru  în străinătate;

 • 800.000 de cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, formatori, membri ai personalului didactic și lucrători din domeniul tineretului vor avea posibilitatea de a preda sau de a oferi cursuri de formare profesională în străinătate;

 • 200.000 studenții masteranzi care urmează un ciclu complet în altă țară vor beneficia de garanții ale împrumuturilor;

 • peste 500.000 de tineri vor putea desfășura activități de voluntariat în străinătate sau vor putea participa la programe de schimb de experiență;

 • peste 25.000 de studenți vor primi burse pentru a urma programe comune de masterat, ceea ce înseamnă a studia la cel puțin două instituții de învățământ superior din străinătate;

 • 125.000 de școli, de instituții de învățământ profesional și de formare, de instituții de învățământ superior și de învățământ pentru adulți, de organizații pentru tineret și de întreprinderi vor primi finanțare pentru a institui 25.000 de „parteneriate strategice”, cu scopul de a promova schimbul de experiență și crearea contactelor cu piața muncii;

 • 3.500 de instituții de învățământ și întreprinderi vor primi sprijin pentru crearea a peste 300 de „Alianțe ale cunoașterii” și „Alianțe ale competențelor sectoriale” pentru a stimula capacitatea de inserție profesională, inovarea și spiritul antreprenorial;

 • 600 de parteneriate în domeniul sportului, inclusiv evenimente europene de tip non-profit, vor beneficia de asemenea de finanțare

 

Pentru a putea participa la acest program un student trebuie sa fie integralist şi să aibă media anilor de studiu minim 7.00 în momentul selecţiei.

 

Aplicarea pentru program se face foarte simplu, printr-un dosar care trebuie să conţină următoarele:

 • Formular de înscriere, cu precizarea opţiunilor (maxim 7 opțiuni, aparţinând unui singur spaţiu lingvistic)

 • Scrisoare de intenţie (redactată în limba străină în care se vor efectua studiile)

 • Curriculum vitae (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile)

 • Proiect de studii (tehnoredactat în limba străină în care se vor efectua studiile), în care să se detalieze obiectivele de studii şi profesionale prevăzute pe durata mobilităţii (1-2 pagini).

 

Documente opţionale relevante pentru mobilitatea solicitată:

 • Certificate lingvistice (copii),

 • Atestate profesionale (copii),

 • Diplome, certificate, atestări privind rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti, practicii, participării la proiecte extracurriculare etc. (copii),

 • Scrisori de recomandare de la cadre didactice / coordonatori de stagiu (original)

Depunerea dosarului se face la Biroul pentru programe comunitare din clădirea Ion Anghelescu, sala 0132.

 

Admiterea în program se va face după media cumulată a anilor de studiu care valorează 50%, rezultatul testului de competenţă lingvistică 30% şi nota obţinută la interviul de selecţie 20%. Fii cu ochii pe site-ul ASE-ului unde vor apărea informații despre ofertele de mobilități pentru anul următor.

 

Vrei să studiezi afară? Nu mai sta pe gânduri! Programul Erasmus+ va fi mai accesibil și mai eficient datorită faptului că UE recunoaște importanța educației și o tratează cum se cuvine!

 

Victor Bolog

Membru al Departamentului Educațional

You may also like...