Erasmus – adaugă o nouă dimensiune studiilor tale

 

Vrei să ai parte de o nouă experiență în viața ta? Te-ai gândit să ieși din zona ta de confort și să încerci un nou mod de a învăța, de a călători și de a-ți face prieteni noi în același timp? Bursa Erasmus este șansa ta să te dezvolți atât personal, cât și profesional!

Ce este Erasmus?

Înființat în 1987, Erasmus este cel mai important program de învățământ și formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior în Europa.

Principalul avantaj pe care ți-l oferă această experiență este, cu siguranță, șansa mare de angajare la finalizarea studiilor deoarece învățământul realizat la nivel european dă dovadă de flexibilitate și adaptabilitate din partea celui care beneficiază. Să nu uităm de aventura și viața studențească oferită de această experiență, un bun motiv de a-ți face o amintire și mai frumoasă legată de experiența Erasmus.

Cui se adresează Erasmus?

Mobilitățile Erasmus se adresează atât studenților care doresc să învețe și să lucreze în străinătate, cât și profesorilor și altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenționează să urmeze cursuri de formare în străinătate.

Care sunt condițiile de aplicare?

La selecția pentru burse Erasmus pot participa toți studenții Academiei de Studii Economice din București, cetățeni români sau ai altor state, înscriși la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență, masterat sau doctorat. Pentru a putea participa la mobilitățile de studiu, este necesar să fii integralist(ă), cu o medie de studiu de minimum 7,00 pentru toți anii de studiu și trebuie să fi absolvit minimum 2 semestre de studii în momentul începerii mobilității.

Este bine de știut că în cadrul Programului Erasmus, un student poate beneficia de maxim 12 luni de mobilitate pentru studii şi/sau plasament pe parcursul unui ciclu de studii (licenţă, master, doctorat), indiferent de forma de finanţarea mobilităţii (cu sau fără grant).

Studenții înmatriculați în an terminal în momentul selecției pot beneficia de mobilități Erasmus în anul universitar următor, cu condiția promovării examenului de licență și a înmatriculării într-un program de masterat cu frecvență în cadrul ASE București. Candidații în anul III la studii de licență în momentul candidaturii, vor candida pentru locuri la masterat și vor depune la înscriere o declarație – angajament privind urmarea studiilor la masterat.

În cazul studenților de anul I, aceștia pot aplica după încheierea sesiunii de iarnă și pot beneficia de mobilitate începând cu semestrul I al anului II de studii de licență.

Pentru toate activitățile legate de selecţie (depunerea dosarului, participarea la probele de concurs, retragere), prezenţa candidatului este obligatorie.

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus de studii se face prin concurs, pe baza rezultatelor profesionale cumulate, a rezultatelor testului de competenţă lingvistică şi a interviului de selecţie.

Înscrierea la selecția pentru mobilități Erasmus se face astfel:

Candidatul va depune, în perioada 15 februarie 2016 – 2 martie 2016, intervalul orar 08:00-14:00, la sala 0132 următoarele documente obligatorii:

 • Formular de înscriere, cu precizarea opțiunilor (maximum 7 opțiuni pentru universități din același spațiu lingvistic);
 • Curriculum vitae (scris în limba străină în care se vor efectua studiile, recomandat este formatul Europass, cu poză);
 • Scrisoare de intenție (scris în limba străină în care se vor efectua studiile, acesta trebuie să fie de aproximativ 1 pagină);
 • Proiect de studiu (scris în limba străină în care se vor efectua studiile), în care să se detalieze motivația personală a candidatului, obiectivele de studii şi domeniul de specialitate pe care doresc să îl sudieze pe durata mobilităţii (1-2 pagini).

Documentele opționale relevante pentru mobilitatea solicitată:

 • Atestat de competență lingvistică eliberat de instituții specializate (fotocopie);
 • Scrisori de recomandare de la cadre didactice/coordonatori de stagiu (original);
 • Diplome, certificate, atestări profesionale, academice etc. (fotocopii).

Ce trebuie să știi?

Testul de competență lingvistică se va desfășura pe data de 10 martie 2016. Apoi, candidatul se va prezenta la interviul de selecție în perioada 17 martie 2016 – 23 martie 2016, conform repartizării care se va afișa ulterior.

Admiterea în programul Erasmus se face astfel:

 • Media generală de concurs se determină prin calculul ponderat al celor trei criterii de selecţie, după cum urmează:
  – rezultate profesionale (media cumulată a anilor de studii) 50%;
  – rezultatul testului de competenţă lingvistică 30%;
  – nota obţinută la interviul de selecţie 20%.

  Media va fi trunchiată la două zecimale.

 • Pentru ca un student să fie eligibil pentru mobilitate, media generală de concurs este de minim 5,00.
 • Ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media generală de concurs şi de ordinea opţiunilor exprimate în formularul de înscriere.
 • În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media de concurs egală cu cea a ultimului admis, departajarea se face în funcţie de rangul respectivei opţiuni în ierarhia exprimată la înscriere. În cazul în care egalitatea se menţine, repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediei anilor de studii. În cazul în care egalitatea persistă, departajarea se va realiza prin considerarea mediei anilor de studii cu trei zecimale.
 • Un candidat va fi selectat pentru mobilitate la o singură universitate, indiferent de numărul opţiunilor sale.
 • Locul câştigat în urma procesului de selecţie este garantat atât timp cât candidatul nu depune o cerere de renunţare la locul obţinut şi sunt respectate prevederile prezentei metodologii.

Suportul financiar Erasmus se acordă în funcție de nivelul costului vieții în fiecare țară participantă la acest proiect, astfel că pentru țări precum Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Germania, Italia, Spania se acordă un suport financiar de 500 euro/lună, pe când pentru țări ca Bulgaria, Ungaria, Slovacia, se acordă un suport financiar de 450 euro/lună.

Informaţiile privind organizarea şi rezultatele selecţiei pentru mobilităţi Erasmus vor fi publicate pe internet de către Biroul pentru Programe comunitare la adresa www.international.ase.ro.

Atenție! Perioada de studii Erasmus este validată dacă a fost realizat programul de studii prevăzut în contractul de studii. Realizarea programului de studii presupune promovarea examenelor și realizarea numărului minim de puncte de credite ECTS aferent perioadei de mobilitate ( 30 ECTS /semestru sau 60 ECTS/an).

Așadar, luând în considerare toate avantajele oferite de o bursă Erasmus, putem spune că aceasta reprezintă o rampă de lansare în mediul academic. Ea te va ajuta să îți lărgești orizontul de cunoaștere, să faci cunoștință cu mentalități noi, te va transforma într-un om capabil să ducă la bun sfârșit un scop bine stabilit. Mobilitățile Erasmus se referă la performanță, adaptabilitate și dezvoltare personală.

Ce mai aștepți? Adaugă o nouă dimensiune studiilor tale și trăiește experiența care îți va schimba viața în bine!

 

Pentru alte informații sau nelămuriri, te rugăm să ne contactezi la adresa: info@sisc.ro.

 

Ioniță Andreea-Denisa
Membru al Departamentului Educațional
Sindicatul Studenților din Cibernetică

You may also like...