Decizii importante la nivel de ASE

În data de 6 noiembrie 2013 a avut loc şedinţa extraordinară a Senatului universitar. SiSC, în calitate de organizaţie reprezentantivă a studenţilor de la CSIE, ce militează pentru apărarea drepturilor şi intereselor acestora, a participat la această şedinţă, neputând, însă, să fie activ în discuţiile purtate. Vă vom prezenta subiectele ce au fost dezbătute şi deciziile ce au fost luate în cadrul şedinţei.

 

Referitor la cuantumului burselor pentru semestrul I al anului universitar 2013-2014, domnul prorector Mitruţ a declarat că universitatea nu dispune de finanţare suplimentară, deci  nu există posibilitatea unei măriri a acestora. Prin urmare, propunerea dânsului de a menţine cuantumul burselor la valorile din anul universitar anterior a fost votată în unanimitate.

 

Nr. crt.

Tipul bursei

Cuantumul bursei (lei/luna )

1

Bursa „Mihail Manoilescu”

1000

2

Bursa pentru performanțe deosebite în activitatea organizatorica

800

3

Bursa pentru performanțe deosebite în activitatea de cercetare stiintifica

800

4

Bursa de performanță

690

5

Bursa de merit

530

6

Bursa de studiu

400

7

Bursa socială

345

8

Ajutor social ocazional

345

9

Bursa studenți străini

echivalentul în lei a sumei de 65 euro

10

Bursa masteranzi străini

echivalentul în lei a sumei de 75 euro

11

Bursa doctoranzi români, anul I de studiu

851

12

Bursa doctoranzi români, anul II de studiu

915

13

Bursa doctoranzi români, anul III de studiu

1220

 

Concursul de admitere la programele de studii universitare de licenţă, pentru anul 2014-2015 va avea loc pe bază de dosar, luându-se în considerare exlusiv media de la examentul de Bacalaureat. Domnul rector Năstase a susţinut propunerea Consiliului de Administraţie prin prisma dificultăţilor întâmpinate în sesiunea de admitere trecută, mai precis anularea unor programe de studii la care nu au fost destui studenţi înscrişi. Totodată, domnul rector a considerat că examenul de admitere din vară, ce avea la bază două probe scrise, nu a filtrat candidaţii, iar Bacalaureatul este un test destul de riguros. Se are în vedere o strategie mult mai bună de promovare a condiţiilor de admitere pentru anul viitor şi o viziune mai obiectivă şi mai corectă.

 

Consiliul de  Administraţie a venit cu propunerea de a introduce un amendament prin care studenţii au posibilitatea de a echivala testul de competenţă lingvistică cu un certificat/atestat internaţional. Un reprezentant al Senatului a declarat că facem discriminare prin acceptarea certificatelor internaţionale TOEFL, Cambridge, IELTS etc. şi că ordinul de Ministru solicită o probă de competenţă lingvistică, fie ea scrisă sau orală. În final, s-a aprobat propunerea de a păstra testul de competenţă lingvistică desfăşurat de către universitate, fără a putea fi echivalat cu un alt document.

 

Cât despre admiterea la ciclul de master, s-a venit cu propunerea de a evalua candidaţii pentru locurile la taxă, în funcţie de universitatea absolvită, după un clasament stabilit de ARACIS, şi apoi după nota la licenţă. Reprezentanţii CSIE au declarat că  nu sunt de acord şi că examenul de admitere trebuie introdus pentru toate locurile puse la dispoziţie, buget şi taxă, însă nu au primit deloc susţinere din rândul celorlalte persoane din sală. Alte voci au susţinut că ASE nu are prestigiul necesar să introducă un asemenea examen, iar studenţii nu vor fi atraşi de programele noaste. Deciziile finale au fost de a susţine examen doar pentru locurle la buget şi de a se renunţa la acele criterii de departajare după evaluarea ARACIS.

 

În cadrul şedinţei s-au dezbătut unele articole ale Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă. Prima modificare ce a avut loc a privit numărul creditelor de studiu transferabile ECTS (Art. 10), acel punctaj asociat fiecărei discipline, proporţional cu volumul de muncă necesar studentului pentru a-şi însuşi disciplina respectivă. Mai precis, s-a decis ca 1 ECTS=25 ore, indiferent de disciplină, în timp ce anul trecut 1 ECTS putea varia între 25 şi 30 de ore. Referitor la disciplinele facultative, dacă până acum studentul putea opta pentru o singură disciplină facultativă gratuită, conform noului Regulament, toate facultativele sunt oferite în schimbul unei taxe iar studentul îşi va alege disciplinele doar prin intermediul paginii personale (Art. 21 şi 22). Totodată, dacă studentul era nevoit să obţină mininum 45 de credite pentru a putea accede din anul I în anul al II-lea, din acest an el trebuie să obţină mininum 15 credite din 60 totale. Cât despre trecerea din anul II în anul III, studentul va trebui să obţină cumulativ minimum 60 de puncte credit, dintre care mininum 15 din anul al II-lea, faţă de anul trecut, când erau necesare minium 90 de puncte credit, din 120 posibile.

Alte decizii luate în cadrul şedinţei au fost: graficul examenelor să fie stabilit în primele 3 săptămâni ale fiecărui semestru din anul universitar, iar rezultatele să fie comunicate în maximum o zi de la data susţinerii pentru examenul oral, respectiv patru zile lucrătoare pentru examenul scris.

 

 

Emilia Popa

Vicepreședinte Relații Academice

You may also like...