Decizii Birou Senat ASE

Decizii luate în cadrul şedinţei de Senat din data de 3 Februarie 2011

Hotărârea nr. 1 privind aprobarea modificărilor metodologiilor de admitere la programele de studii ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pentru anul universitar 2011-2012 în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, după cum urmează:

* Armonizarea cifrei de şcolarizare pentru toate programele de studii ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pentru anul universitar 2011-2012, la prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu privire la capacitatea de scolarizare obţinută prin acreditare.
* Eliminarea din oferta educaţională a Academiei de Studii Economice din Bucureşti a programelor de studii universitare din centrele teritoriale.
*Eliminarea din oferta educaţională a Academiei de Studii Economice din Bucureşti a programului de masterat „Managementul întreprinderii şi teritoriului”.
*Organizarea programelor de masterat de aprofundare ca programe de masterat de cercetare .
*Organizarea programelor de masterat de pregătire complementară ca programe de masterat de profesional .
*Programele de studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat se organizează exclusiv la forma de învatamânt cu frecvenţa.
*Armonizarea terminologiei folosită în prezentele metodologii la cea din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
*Armonizarea metodologiei de admitere la cursurile postuniversitare cu reglementările din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
*După afisarea rezultatelor finale, documentele candidaţilor se restituie necondiţionat în doua zile lucrătoare de la data depunerii cererii, dar în programul de lucru cu publicul stabilit de universitate.

Hotărârea nr. 2 privind aprobarea eliminării taxei de eliberare a diplomei începând cu 10 februarie 2011, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; introducerea taxei de arhivare/păstrare a diplomelor neridicate în decurs de un an de la absolvire.

Hotărârea nr. 3 privind aprobarea măsurilor de reorganizare a repartizării si raportării normelor didactice în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, după cum urmeaza:
– Acordarea unor activităţi didactice din programul de studii universitare de licenţă în regim de plată cu ora doctoranzilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
– Acordarea unor activităţi didactice în regim de plată cu ora , prin excepţie, exclusiv în semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011, bursierilor de la Programul „Performanţa si excelenţă în cercetarea postdoctorala în domeniul sţiintelor economice din România”, POSDRU/89/1.5/S/59184.
– Acordarea unor activităţi didactice în regim de plată cu ora unor specialişti cu titlul de doctor în domeniu, în cazul în care nu există disponibilitate la nivelul catedrei/departamentului.
– Acordarea unor activitaţi didactice în regim de plată cu ora unor cadre didactice pensionate.

Hotărârea nr. 4 privind iniţierea demersurilor de organizare a unui eventual concurs de ocupare a posturilor didactice pentru asistenţi si lectori.

Hotărârea nr. 5 privind atenţionarea doctoranzilor aflaţi în al treilea an după încheierea studiilor universitare de doctorat, pentru finalizarea tezei, în conformitate cu Legea 288/2004.

Hotărârea nr. 6 privind completarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, prin introducerea activităţii de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu la Direcţia Generala Economico-Administrativă.

Hotărârea nr. 7 privind statutul pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011 al cadrelor didactice pensionate începând cu 10 februarie 2011:
– Atribuirea sarcinilor didactice prin contracte pe perioadă determinată de timp, pâna la finalul anului universitar 2010-2011, în urmatoarele condiţii financiare: pentru sarcinile didactice ale semestrului al II-lea din norma de bază pe care au avut-o în semestrul I, la nivelul tarifului postului, diminuat cu sporurile acordate unui titular; pentru alte sarcini, la nivelul practicat de Academia de Studii Economice din Bucureşti pentru plata cu ora .
– În semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011 pot desfasura activitati didactice si cadrele didactice pensionate începând cu 10 februarie 2011 si care nu s-au evaluat.
– Îsi păstrează poziţiile în proiectele de cercetare si cele cu finaţtare europeană.
– Îsi păstrează poziţiile de directori ai centrelor de cercetare şi în cadrul colectivelor care editează reviste.

Hotărârea nr. 8 solicitarea acordului structurilor competente (catedre, Consilii ale facultăţilor, respectiv Senat universitar) privind ocuparea funcţiei de conducere după împlinirea vârstei de 65 de ani.

Hotărârea nr. 9 privind aprobarea continuării activităţii în calitate de prorector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pâna la încheierea mandatului, a domnului prof. univ. dr. Ion Plumb după împlinirea vârstei de 65 de ani, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

You may also like...