Conferinţa semestrială a studenţilor

Reprezentanții studenților din ASE au organizat luni, 17 decembrie 2012, în Aula Magna, Conferinţa semestrială a studenţilor din ASE. Această întâlnire a reunit reprezentanţii conducerii Academiei (Rector, prorectori, şefii compartimentelor funcţionale ale universităţii), studenţii reprezentanţi de la nivelul seriilor şi anilor de studiu din cadrul programelor de licenţă şi de masterat, precum și alți studenți dornici de dezbatere. Printre cei prezenţi în sală s-au numărat şi 5 membri SiSC, dovedind încă o dată implicarea noastră în viaţa studenţilor.

Pornind de la premisa găsirii soluţiilor optime corespunzătoare problemelor cu care s-au confruntat studenţii în mediul universitar, mai mult, formularea răspunsurilor la întrebările legate de viaţa studenţească, ordinea de zi a abordat teme multiple – însumând, în momentul de faţă, preocupările de maxim interes ale studenţilor Academiei.

Climaxul întâlnirii l-a reprezentat discuţia cu privire la Contestaţia alegerii studenţilor reprezentanţi. Deşi Radu Petrariu, președintele Senatului Studenților, a menţionat că a fost deja oferit un răspuns, Rocsana Zbranca, Vicepreşedinte Educaţional SiSC, a informat conducerea că nu s-a făcut acest lucru. Domnul Rector Pavel Năstase a ţinut, cu această ocazie, să-şi exprime nemulţumirea faţă de actualii studenţi din Senatul Stundenţilor, promovând imaginea studentului cu adevarat implicat şi preocupat.

Problema internetului din cămine a fost de asemenea abordată, dat fiind numărul îngrijorător de plângeri adresate cu privire la funcționalitatea rețelei. Cauza ce stă la baza dificultăților de accesare a Internetului o reprezintă lucrările ce se desfășoară în vederea schimbării rețelei, în condițiile în care ASE-ul a schimbat providerul. Domnul Rector Năstase a invitat la conferință 2 angajați de la Direcția Rețele, ce au oferit lămuririle necesare. Cât despre remedierea problemei, din partea unui student s-a propus achiziționarea de routere și montarea acestora atât în cămine cât și în clădirile universității, pentru crearea unei rețele wireless. Pentru moment, se va încerca deschiderea unui call center unde toți studenții vor putea sesiza neregulile, implicit vor primi asistența necesară.

Printre subiectele lansate se numără şi desfăşurarea practicii de specialitate. În urma discuţiilor s-a decis ca, în ceea ce îi priveşte pe studenţii angajaţi, stagiul de practică să se echivaleze cu activitatea desfăşurată la locul de muncă (doar în condiţiile în care munca prestată este în conformitate cu specializarea). De asemenea, cei care nu vor beneficia de un loc asigurat de proiectele POS DRU vor avea ocazia să participe în luna martie la ASE-Jobs&Internships – eveniment organizat de ASE, în cadrul căruia angajatorii îşi vor prezenta ofertele de muncă.

Referitor la regulamentul de licenţă, s-a remarcat o modificare majoră conform căreia un student poate trece până în anul 3 cu restanţe din anul 1, marcând astfel dispariţia anului 2 suplimentar.

S-au adus, totodată, informaţii noi cu privire la masterele complementare: acestea sunt dedicate studenţilor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul economic. Studenţii Academiei vor putea beneficia de locuri la buget şi taxă pentru masterele profesionale şi de cercetare.

Legat de mediul academic, s-au adus la cunoştinţă unele îmbunătăţiri precum: achiziţionarea de markere şi alte materiale de birotică, deschiderea unor puncte de xeroxare în cadrul bibliotecilor pentru cărţile ce nu pot fi împrumutate, remedierea problemei paginii personale a studenţilor, închiderea restaurantului Belvedere şi mutarea bibliotecii Moxa.

Dezbaterile au cuprins, de asemenea, problemele studenţilor cu privirea la viața studenţească, astfel încât s-a explicat motivul creşterii preţului cărnii la cantină cu 60%: urmând un nou plan de achiziţii, unele alimente nu mai sunt momentan subvenţionate (în special carnea de pui), iar problematica prelungindu-se doar până la sfârșitul lunii decembrie.

Dat fiind faptul că activitatea firmei responsabile de spălătoriile din căminele ASE a fost întreruptă (din cauza neplăţii chiriei), conducerea Academiei pune la cale un plan de achiziţie de maşini de spălat funcţionabile pe bază de fise, pentru ficare cămin în parte. Totuşi, scepticismul reprezentanţilor, ce sunt de părere că studenţii nu vor utiliza corespunzător maşinile de spălat, ducând ulterior la degradarea acestora, poate reprezenta o piedică în iniţierea acestui proiect.

Deşi în luna aprilie s-a decis încheierea unui contract de achiziţii pentru reabilitarea căminelor, am aflat că abia în luna decembrie s-au finalizat demersurile, prin semnarea contractului. În acest moment se lucrează la reabilitarea teraselor, ca din februarie 2013 întreaga activitate să se prioritizeze către reamenajarea băilor din Căminul Agronomie C2.

Având în vedere diversitatea punctelor tematice ce au fost abordate în cadrul Conferinţei, recunoaştem grija şi interesul pe care conducerea Academiei le manifestă faţă de studenţii săi. Totodată, concluziile dezbaterilor ne-au adus răspunsuri şi soluţii ipotetice ale problemelor studenţeşti, promisiuni şi planuri măreţe. Rămâne de văzut sub ce formă se vor finaliza eforturile conducerii universităţii, în colaborare cu studenţii săi.

Emilia Popa
Departament Educațional

You may also like...