Ce trebuie să știi până la 1 octombrie

Dragă bobocule, știm că după ce ai respirat ușurat văzându-te admis, începi sa îți pui din ce în ce mai multe întrebări legate de facultate și despre ce ar trebui să faci în continuare. Stai fără grijă, pentru că noi venim cu răspunsurile!

 

Contractele de studii

Candidații la licență, declarați admiși în urma sesiunilor din iulie, august, septembrie, trebuie să se prezinte în perioada 16 – 30 septembrie 2013 la secretariat (clădirea Virgil Madgearu, parter, sala 2011, după programul: Luni – Joi 10.00 – 14.00, Vineri 09.00 – 12.00)  pentru semnarea contractelor de școlarizare și de studii. Programul pentru desfășurarea acestui procedeu și harta clădirilor o găsești aici.

 

Taxa de școlarizare

Plata taxei de școlarizare se face în perioada 01-21 octombrie ( în sumă de 3500 lei ) la una din caseriile ASE-ului. Repartizarea buget-taxă se va face anual, începând cu acest an universtar, pentru toți anii de studiu.

 

Orar

Orarul va fi afișat la avizier cu câteva zile înainte de deschiderea anului universitar, iar după ce se va definitiva va fi disponibil în format electronic: http://sisc.ro/orar/

 

Cazare

Eliberarea legitimaţiilor de cămin şi a contractelor de cazare se va face de către Serviciul Cazare Studenţi, pe bază de semnătură, studenţilor care au solicitat locuri de cazare şi nu au debite la plata regiei de cămin, în perioada 26–30 septembrie 2013, pentru studenţii admişi în anul I la programele de licenţă, studenții familiști, cazurile sociale şi medicale şi pentru studenţii plecaţi cu burse Erasmus în anul universitar în curs.

Eventualele contestaţii privind modul de repartizare a locurilor de cazare se pot depune, sub formă de cereri scrise, la Comisia de Cazare, între 16 –18 septembrie 2013.

Studenţii repartizaţi în căminele studenţeşti se vor putea prezenta să-şi ocupe locul în perioada 26–30 septembrie, prezentând administratorului căminului legitimaţia de cămin, contractul de cazare, în două exemplare, şi chitanţa care atestă plata regiei de cămin pe prima lună a anului universitar 2013-2014.

Studenţii care au primit repartiţie în cămin şi nu se prezintă pentru a-şi ocupa locul până pe data de 30 septembrie 2013, pierd dreptul de a beneficia de locul de cazare repartizat.

Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar. Perioada contractuală minimă este de un semestru (octombrie–februarie, martie–iunie) de la data încheierii contractului. Studenţii care încheie contractul de cazare devin debitori, cu regia de cămin neachitată, pentru un semestru de la data încheierii contractului, cu excepția situaţiilor în care cererile de reziliere a contractelor sunt aprobate de către Serviciul Cazare Studenți. Solicitarea de încetare a contractului de cazare se face pe baza unei cereri depuse la Serviciul Cazare Studenţi în perioada 1–15 februarie 2014 şi devine efectivă începând cu luna martie. Studentul care și-a reziliat contractul de cazare va prezenta administratorului de cămin chitanța de plată a regiei de cămin şi cererea aprobată.

 

Redistribuirea locurilor de cazare

Locurile disponibilizate vor fi repartizate de către Comisia de cazare în perioada de redistribuire, altor studenţi care îndeplinesc condiţiile de cazare, după următorul program:

30 septembrie-5 octombrie 2013: depunerea la Serviciul Cazare Studenţi,a cererilor pentru redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate;

14 octombrie 2013: afişarea listei cu repartizarea locurilor de cazare ;

15-17 octombrie 2013: primirea contestaţiilor depuse de studenți;

18 octombrie 2013: afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse de către studenţi;

– 18-20 octombrie 2013: eliberarea legitimaţiilor şi a contractelor de cazare;

18-20 octombrie 2013: cazarea studenţilor în cămine.

Noii beneficiari ai locurilor de cazare trebuie să-şi ocupe locul de cazare până pe data de 20 octombrie 2013.

 

Cererile de schimb de locuri se depun la Serviciul Cazare Studenți, în perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2013, şi vor fi soluţionate în etapa de redistribuire a locurilor de cazare. Se acceptă schimburi de locuri între căminele aflate pe același nivel (cu acelaşi grad de confort sau cu grad de confort apropiat).

Gruparea căminelor pe grade de confort este următoarea:

– nivelul 1: Moxa D, Complex Belvedere Nou, Tei C1;

– nivelul 2: Tei C1, Agronomie C1/C2, Belvedere A1-A4.

Un student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc. În urma schimbului de locuri de cazare studenții rămân cazați pe noul loc pe durata minimă de cazare (un semestru), cu obligația de plată a regiei de cămin aferente.

Mai multe detalii găsești în Metodologia de cazare , iar dacă tot nu ești lămurit despre asta, găsești informații și aici.

 

Burse sociale

Studenţii care solicită bursă socială trebuie să depună, la secretariatele facultăţilor, o cerere însoţită de documentele care dovedesc situaţia socială, în perioada 16 -20 septembrie 2013. Afișarea beneficiarilor se face pe data de 11 octombrie 2013.

Pentru acordarea bursei sociale studentul va întocmi un dosar care să conţină :

-cerere tip în formatul impus de facultate;

-documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile:

a)studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, care realizează, pe ultimele 3 luni, venituri lunare nete mai mici decât salariul minim pe economie;

b)studenţi a căror familie realizează, pe ultimele 3 luni, un venit lunar net mediu pe

membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie.

În privința documentelor privind veniturile obţinute, vei găsi mai multe detalii aici.

 

Pentru bursa de studiu și cea de merit nu este nevoie să depui niciun dosar, deoarece beneficiarii acestora vor fi afișați la avizierul facultății în data de 11 octombrie, odată cu beneficiarii burselor sociale. Criteriul de alocare al burselor în reprezintă strict rezultatele profesionale.

 

Dosarele medicale trebuie să conţină certificate medicale vizate de dispensarul studenţesc Moxa.

 

Transferuri

Pentru transferul în altă grupă/serie din cadrul facultății este necesară depunerea unei cereri la secretariat la începutul anului universitar, specificând grupa/seria dorită și motivul transferului. Transferul este posibil doar la începutul primului semestru așa că dacă ai asta în plan, fă-o cât mai repede cu putință.

 

Reprezentare

Reprezentantul unei grupe este desemnat de către membrii grupei, prin vot.

Reprezentantul unei serii este ales prin vot de către membrii seriei, dintre candidații cu media de admitere de minim 8.00, în timpul unui anume curs, acest lucru fiind anunțat din timp, pentru ca tu să știi să te prezinți.

 

Toate acestea fiind lămurite, te așteptăm pe 1 octombrie, la deschiderea anului universitar.

Nu uita că, pentru orice alte întrebări, curiozități sau informații, SiSC îți stă la dispoziție la adresa info@sisc.ro .

 

 

Raluca Ene

Membru al Departamentului Educațional

 

 

You may also like...