Ce este un student reprezentant?

În Academia de Studii Economice din București, noi, studenții, suntem priviți ca și parteneri cu drepturi egale și depline în comunitatea academică, așa cum impune și Statutul Studentului sau Codul drepturilor şi obligaţiilor al studentului, prima inițiativă legislativă 100% studențească, dusă la capăt de toate organizațiile studențești din țară, prin intermediul dezbaterilor cu actorii teatrului academic.

În calitate de membri ai comunității universitare și parteneri în procesul educațional, studenții din ASE sunt reprezentați în toate forurile consultative, deliberative și executive din cadrul universității. Sună pompos, dar e chiar foarte simplu: exemple de astfel de structuri de conducere, cu rol decizional, sunt Consiliul Facultății (la nivel de facultate) și Senatul universitar (la nivel de universitate), unde se iau cele mai importante decizii și se stabilesc direcții de acțiune ce vizează mediul academic, iar noi, studenții, suntem parte din astfel de structuri. Ce înseamnă asta? Că vocea noastră este auzită, că opinia noastră contează și este luată în considerare atunci când se cântăresc deciziile, luăm parte activ la dezbaterile cele mai importante și colaborăm cu managementul universității la îmbunătățirea continuă a situației comunității studențești și a sistemului educațional.

Pentru că suntem mii de studenți în această universitate, avem nevoie de reprezentanți care să adune toate părerile colegilor lui, idei, inițiative, feedback, critici sau chiar și reclamații, și să le transmită conducerii ASE, evident, alături de recomandări și soluții. Astfel, apare conceptul de student reprezentant, adică acea persoană entuziastă, energică și dornică să creeze o schimbare în comunitatea din care face parte. O persoană care e dispusă să apere drepturile și interesele colegilor săi, asigurându-se că deciziile pe care le ia universitatea sunt în beneficiul studenților și integrează și opiniile pe care aceștia le-au transmis.

Studentul reprezentant poate fi șeful de grupă, șeful de serie, studentul consilier (membru în Consiliul Facultății) sau studentul senator (membru în Senatul universitar). După cum poți intui, șeful de grupă constituie prima treaptă din ierarhia reprezentării studențești, iar responsabilitățile lui nu sunt așa de numeroase, însă pe măsură ce urcăm în ierarhie, drepturile și obligațiile studenților se înmulțesc și trebuie tratate cu multă seriozitate.

Cine poate fi student reprezentant? Orice student al ASE, cu condiție să fie integralist și să aibă media școlară minimun 8.00, în ultimul an de studiu, respectiv media obținută la admitere (pentru cei din anul I-licență/master).
Cine nu poate fi student reprezentant? Persoanele aflate în conflict de interese, mai exact, cei care dețin funcții de conducere în partide politice sau în organizații politice de tineret nu pot fi membri ai Consiliului Facultății, respectiv cei care dețin funcții de conducere/executive în organizațiile studențești, cu excepția USASE (Uniunea Studenților din Academia de Studii Economice) nu pot fi membri ai Senatului universitar.

Tot ce mai rămâne de făcut, pentru a deveni student reprezentant, este… să fii ales de colegii tăi. Dacă te decizi să candidezi, îți urez multă baftă!

Emilia Popa
Membru al departamentului Educaţional

You may also like...