Cazarea în căminele ASE

Abia ai intrat în anul I la licenţă sau master şi vrei să prinzi un loc în căminele ASE-ului? Mai jos o să găseşti toate informaţiile de care ai nevoie.

Pentru început, trebuie să ştii că din totalul locurilor de cazare repartizate fiecărei facultăţi, Comisia de Cazare alocă 10% pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale și medicale. Criteriile care stau la baza stabilirii cazurilor sociale sunt cele care sunt luate în calcul la acordarea burselor sociale, iar gradul de confort al locului de cămin alocat este stabilit în funcție de rezultatele profesionale.
Din totalul locurilor de cazare repartizate fiecărei facultăţi, 34% dintre acestea sunt acordate studenţilor din anul I la licenţă şi masterat şi studenţilor care au beneficiat de burse Erasmus în anul universitar precedent.

Dacă vrei un loc la cămin, în perioada 10 august – 7 septembrie 2015, trebuie să intri pe cazare.ase.ro şi să completezi formularul electronic. Îţi poţi alege şi colegii de cameră, dar ei trebuie să fie de la aceeaşi facultate şi, evident, să fi pus şi ei aceiaşi colegi şi să aveţi medii apropiate. Formularul va fi activ până la data de 7 septembrie, ora 14:00. Tot pe această dată se vor afişa listele cu cei care au completat formularul, iar dacă nu te regăseşti pe această listă, poţi să depui o cerere în format fizic la Serviciul Cazare Studenţi din Str. Frumoasă, nr. 31, în perioada 8 – 9 septembrie 2015. Rezultatele prelucrării cererilor de cazare se vor afişa pe cazare.ase.ro pe 17 septembrie 2015. Eventualele contestaţii se pot depune la Serviciul Cazare Studenţi în perioada 19 – 21 septembrie 2015, iar rezultatele acestora se vor afişa pe site-ul cazare.ase.ro pe 22 septembrie 2015.
Repartizarea locurilor în căminele studențești se va face, în limita locurilor disponibile, în ordinea mediilor de cazare și a preferințelor exprimate de studenți în cererile de cazare. Pentru studenții din anul I de la programele de licență, admiși în sesiunea iulie 2015, media de cazare este cea obținută în conformitate cu metodologia de admitere, iar pentru studenții din anul I de la programele de masterat, admiși în sesiunea iulie 2015, media de cazare este cea obținută la concursul de admitere, prioritate având studenții de la buget.
Studenții români care depun dosar medical sau social sunt obligați să încarce cerere și în format electronic în perioada aferentă anului de studiu din care fac parte.
Studenții repartizați în căminele studențești se vor putea prezenta să-și ocupe locul în perioada 24 – 30 septembrie 2015, prezentând administratorului căminului legitimația de cămin, contractul de cazare, în două exemplare, și chitanța care atestă plata regiei de cămin pe prima lună a anului universitar 2015-2016. Contractul de cazare se încheie pe durata întregului an universitar, perioada contractuală minimă este de un semestru (octombrie – februarie, martie – iunie) de la data încheierii contractului.
Studenţii copii ai personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de la plata regiei de cămin în baza unei adeverinţe vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean din care să rezulte acest lucru, adusă administratorului de cămin până la 1 octombrie 2015. Dacă adeverinţa e adusă în perioada de redistribuire, ei vor fi scutiţi de la plata regiei de cămin începând cu 1 ianuarie 2016.
Cererile de schimb de locuri se depun la sediul Serviciului Cazare Studenți, în perioada 28 septembrie – 3 octombrie 2015, și vor fi soluționate în etapa de redistribuire a locurilor de cazare.
Se acceptă schimburi de locuri între căminele aflate pe același nivel (cu același grad de confort sau cu grad de confort apropiat). Gruparea căminelor pe grade de confort este următoarea:

 • nivelul 1: Moxa D, Complex Belvedere Nou, Tei C1;
 • nivelul 2: Tei C1, Agronomie C1/C2, Belvedere A1-A4;

Un student poate beneficia de o singură aprobare a cererii de schimb de loc.
Nu ai prins loc din prima? Nicio problemă! Poţi prinde în etapa de redistribuiri!
Locurile rămase neocupate vor fi repartizate de către Comisia de Cazare, în perioada de redistribuire, altor studenți care îndeplinesc condițiile de cazare, după următorul program:

 • 28 septembrie – 3 octombrie 2015 – depunerea, la sediul Serviciului Cazare
  Studenți, a cererilor pentru redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate;
 • 5 – 11 octombrie 2015 – prelucrarea cererilor de cazare;
 • 12 octombrie 2015 – afișarea listei cu repartizarea locurilor de cazare;
 • 13 – 15 octombrie 2015 – primirea contestațiilor depuse de studenți;
 • 15 octombrie 2014 – afișarea rezultatelor la contestațiile depuse de către studenți;
 • 13 – 16 octombrie 2014 – eliberarea legitimațiilor și a contractelor de cazare;
 • 13 – 16 octombrie 2014 – cazarea studenților în cămine.

Media de cazare luată în calcul în etapa de redistribuire a locurilor de cazare este cea ponderată aferentă anului universitar 2014-2015 (luându-se în calcul rezultatele profesionale finale, după sesiunea de reprogramare), respectiv media de admitere (pentru anul I la ciclul licență, masterat, doctorat).

Pentru orice întrebări sau nelămuriri ne poţi contacta la adresa info@sisc.ro.
Urmăreşte şi pagina noastră de facebook

You may also like...