Căminul studențesc, cea de a doua casă!

SiSC a dat startul studenției tale, încă de pe perioada verii, oferindu-ți informații cu privire la posibilitatea de a beneficia de un loc de cazare într-un cămin studențesc, pe perioada întregului an universitar! Primul pas l-ai făcut deja, completând o cerere de cazare în format electronic. Acum este rândul nostru să îți explicăm algoritmul de repartizare a locurilor din cămine.

Locurile în căminele studenţeşti sunt repartizate fiecărei facultăţi în funcţie de ponderea studenţilor finanţați de la buget (de la programele de licenţă, masterat și doctorat), cu domiciliul stabil în provincie, în numărul total al studenţilor din provincie de la aceste programe din Academia de Studii Economice din București. Pentru studenţii admişi în anul I de licenţă, în sesiunea iulie 2013, această pondere a fost stabilită la 60%.

Din totalul locurilor de cazare repartizate fiecărei facultăţi, Comisia de Cazare alocă 10% pentru studenţii care reprezintă cazuri sociale și medicale. Criteriile care stau la baza stabilirii cazurilor sociale sunt cele care sunt luate în calcul la acordarea burselor sociale. Dosarele sociale se depun la secretariatele facultăţilor în perioada 4 – 10 septembrie 2013, în timp ce primirea dosarelor medicale se va face la sediul Serviciului Cazare Studenţi în perioada 2 – 6 septembrie 2013.

Repartizarea studenților în căminele studenţeşti se va face, în limita locurilor disponibile, în ordinea mediilor şi a preferinţelor exprimate în cererile de cazare:

Media de cazare se va stabili astfel: pentru studenţii din anul I de la programele de licenţă, admişi în sesiunea iulie 2013, media este cea obținută în conformitate cu metodologia de admitere (MC = 0.3 * MB + 0.7 * PS/10, unde MC = media de cazare, MB = media de la bacalaureat, PS = punctajul la proba scrisă); pentru studenţii din anul I de la programele de licenţă, admişi în sesiunea august – septembrie 2013, media de cazare este media de bacalaureat. Vor avea prioritate studenții admiși la buget, iar în rândul celor admiși la buget, vor avea prioritatea studenții care au susținut proba scrisă;

Exprimarea opţiunilor pentru colegi de cameră trebuie să respecte principiul  reciprocităţii. Pentru a se lua în calcul opțiunea de colegi de cameră este obligatoriu ca studenţii să menționeze ca opţiuni colegi de cameră care la rândul lor i-au solicitat ca opţiune de cazare și să fie de la aceeași facultate.

Departamentul informatic va afișa pe site-ul http://social.ase.ro/ pe 7 septembrie 2013 lista cu studenții admiși în anul I la programele de licență, masterat și doctorat care au depus cerere de cazare în format electronic. Studenții care nu se regăsesc pe această listă, mai pot depune o cerere în format fizic la Serviciul Cazare Studenți în perioada 7 – 8 septembrie 2013.

Repartizarea studenților de la toate programele de studiu, pe cămine şi pe camere, va fi publicată pe site în 14 septembrie 2013. În cazul eventualelor neclarități, contestațiile vor fi primite de către Comisia de Cazare, sub formă de cereri scrise, în zilele 16 – 18 septembrie 2013. Rezultatele contestațiilor vor fi comunicate tot pe site, în data de 19 septembrie 2013.

Eliberarea legitimaţiilor de cămin şi a contractelor de cazare se va face de către Serviciul Cazare Studenţi, pe bază de semnătură, în perioada 23 – 30 septembrie 2013. Atenție!!! Serviciul Cazare Studenți se află în Casa Studentului Economist, din Strada Frumoasă, nr. 31, chiar vizavi de sediul SiSC.

Studenţii repartizaţi în cămine se vor putea prezenta pentru a-şi ocupa locul în perioada 26 – 30 septembrie 2013, prezentând administratorului căminului legitimaţia de cămin, contractul de cazare, în două exemplare, şi chitanţa care atestă plata regiei de cămin pe prima lună a anului universitar 2013-2014. Cei care nu se prezintă pentru a-şi ocupa locul, până pe data de 30 septembrie 2013, pierd dreptul de a beneficia de locul de cazare repartizat.

De asemenea, dacă nu ești mulțumit de locul pe care l-ai primit sau dacă nu ai primit vreun loc în cămin, trebuie să știi că vor urma redistribuirile. Vei putea să depui cerere la Serviciul Cazări până pe 5 octombrie, iar pe 14 urmează să aflii rezultatele redistribuirilor. Pentru asta, te așteptăm să urmărești site-ul nostru pentru detaliile legate de acest aspect.

Pentru mai multe informații, găsești aici metodologia completă.

Și dacă tot te întrebi care e cel mai cel dintre cămine, află că, în funcție de repartizare, există 2 nivele de confort: nivelul 1 – Moxa D, Belvedere Nou (A6-A8), Tei C1 și nivelul 2 – Tei C1, Belvedere Vechi (A1-A4), Agronomie. Mai există și căminul Vitan, care nu apare pe liste, întrucât e destinat studenților străini, dar poate fi propus ca și opțiune după afișarea repartizărilor direct la sediul din strada Frumoasă.

Căminele cu nivelul 1 de confort au băi în camere, camere de 4 locuri (sau 5 în Tei C1). De asemenea, Belvedere A8 dispune și de aer condiționat, iar camerele din tot complexul au balconașe. Belvedere și Moxa au oficii la fiecare etaj, săli de lectură și săli de forță, pe alocuri. Moxa, căminul cel mai apropiat de facultate, se mândrește cu cea mai bună mâncare având, în incinta sa, cantina, dar și Belvedere se poate remarca prin numeroasele oportunități care apar în Regie.

Căminele cu nivelul 2 de confort au camere cu toalete și dușuri la comun, dar chiuvete în camere există doar în Vitan. În Agronomie, căminele au și câte un oficiu pe fiecare etaj, precum și săli de lectură. Toate căminele sunt așezate astfel încât să poată să satisfacă orice nevoie a studentului în perioada de conviețuire în cadrul acestuia.

De asemenea, ne poți adresa orice întrebare pe adresa de e-mail: info@sisc.ro. Promitem să venim cu un răspuns în cel mai scurt timp posibil!

 

Mult succes,

Echipa SiSC!

 

 

 

 

You may also like...