Burse sociale

scholarship-awards

Obține bursă socială pe semestrul al doilea

Nu ai avut norocul să ai o medie mare încât să beneficiezi de o bursă pe semestrul al doilea? Află că mai există și bursa socială pe care o poți obține doar dacă îndeplinești anumite condiții. Notează-ți informațiile importante și bucură-te de bursă.

În primul rând, pentru a beneficia de o bursă socială trebuie să fii student integralist, de la un program de licență sau masterat, cu frecvență și finanțare de la buget.

În al doilea rând, trebuie să faci parte din una dintre următoarele categorii de studenți:

 1. a) Orfan de ambii părinți și studenți proveniți din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului un venit lunar net mai mare decât salariul de bază minim net pe economie;
  b)  Orfan de un părinte a cărui familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului un venit lunar net pe membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

 2. Student care se află în evidența dispensarului studențesc și dovedește cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecțiunile următoare: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbție grave, insuficență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice, surditate, fibroză chistică, infestare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondiloză anchilozantă sau reumatism articular;
 3. Student a cărui familie realizează, în cele 3 luni înainte de începerea semestrului, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mic decât valoarea salariului de bază minim net pe economie.

Pot beneficia de bursă socială și studenții de la programele de studii organizate la forma de învățământ cu frecvență finanțați prin taxe de școlarizare, dar numai în cazul în care sunt integraliști și dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau plasament familial.

Dacă îndeplinești toate condițiile menționate anterior, înseamnă că te încadrezi pentru bursa socială și trebui să mai știi anumite informații.
 
Perioada de depunere a dosarelor pentru obținerea burselor sociale este următoarea:

 • pentru studenții din anul I, de la programele de licență – 14-16.02 (până în ora 13:00);
 • pentru studenții din anii II și III, de la programele de licență și anii I și II, de la programele de masterat – 14-23.02 (până în ora 13:00).

 
Ce trebuie să conțină dosarul?

 • cerere tip;
 • copie a certificatului de naștere și a actului de identitate al studentului;
 • documente care să dovedească încadrarea în una dintre categoriile menționate mai sus:
 • acte care să demonstreze veniturile studentului, respectiv ale familiei sale. Dacă niciunul dintre părinți nu obține venituri, aceștia trebuie să depună o declarație pe propria răspundere, însoțită de documentele care atestă acest fapt;
 • copii ale certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinților, hotărârea privind darea în plasament, dacă este cazul;
 • certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, din care să rezulte că studentul este bolnav de una dintre afecțiunile enumerate mai sus;
 • copii ale actului de identitate ale membrilor familiei, dacă este cazul;
 • adeverință de salariat.

 
Pentru a dovedi veniturile obținute, trebuie depuse, după caz, următoarele documente:

 • adeverință de salariat din care să rezulte salariul net pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului (lunile noiembrie, decembrie, respectiv ianuarie);
 • cupon de pensie pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului (lunile noiembrie, decembrie, respectiv ianuarie), în cazul pensiilor;
 • cupon de șomaj pentru fiecare dintre cele 3 luni dinaintea începerii semestrului (lunile noiembrie, decembrie, respectiv ianuarie), în cazul veniturilor din alocația de șomaj;
 • hotărâre judecătorească de divorț, în cazul veniturilor din pensii alimentare;
 • adeverință de la primărie, în cazul veniturilor agricole;
 • adeverinţă de la circa financiară, în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor;
 • adeverință eliberată de școală/liceu/universitate care să ateste calitatea de elev/student a fraților solicitantului;
 • extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi.

 
Sperăm că ți-am oferit răspunsuri la toate întrebările, iar pentru alte informații ne poți trimite un mail pe adresa info@sisc.ro.

Cristina Alexandra Burtan
Membru departament Educațional – Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)

You may also like...