Burse sociale

Perioadele de depunere a dosarelor în vederea obţinerii bursei sociale pentru semestrul I al anului universitar 2012-2013

11-13 iulie 2012 şi 16-17 iulie 2012
– anii II şi III programe de licenţă
– anul II programe de masterat

05-07 septembrie 2012 şi 10-11 septembrie 2012
– anul I programe de licenţă

18-21 septembrie 2012
– anul I programe de masterat

Dacă ești student integralist, de la un program de licență sau masterat, cu frecvență și finanțare de la buget, și dacă faci parte din următoarele categorii, poți aplica la o bursă socială :
a. orfan de ambii părinți (cu acte doveditoare); provii din case de părinți sau plasament familial care nu realizează venituri pe membru de familie mai mari decât salariul minim pe economie (700 lei);
b. familia nu a realizat, pe ultimele 3 luni de la momentul depunerii cererii pentru bursa socială, un venit net mediu lunar, pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
c. ești în evidența cabinetului medical studențesc și faci dovada cu certificate medicale vizate de acesta că suferi de una din afecțiunile următoare: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbție gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficență renală cronică, epilepsie, astm bronșic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, poliatrită juvenilă, handicap locomotor.

Atestarea venitului net mediu pe membru de familie o vei face cu un document emis de circumscripția financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriei în raza căreia locuiești.

Observații:
1. Pot beneficia de bursă și studenții de la cursurile cu frecvență cu taxă, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau din palsament familial.
2. Dosarele se vor depune la secretariatul facultății.

Metodologia completă o găsești aici.

Pentru informații suplimentare, scrie-ne pe info@sisc.ro și noi te vom ajuta în cel mai scurt timp.

You may also like...