Burse regale

Viaţa unui student este presărată cu multe oportunităţi şi contează foarte mult modul prin care fiecare dintre noi reuşim să beneficiem cât mai mult de pe urma acestora. Fie că vorbim despre oportunităţile de angajare, oportunităţi de a călători şi de a interacţiona cu diverse culturi şi de a cunoaşte diverşi oameni sau de cele prin care putem obţine anumite recompense, toate acestea contribuie la dezvoltarea noastră.

Aşadar, o oportunitate foarte frumoasă de care putem beneficia în această perioadă este cea referitoare la bursa “Regele Carol I” şi bursa “Regina Elisabeta”, oferite de către Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu ai României, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti. Aceste burse, în valoare de 1000 euro/an universitar, sunt menite să recompenseze activitatea deosebită a unor studenţi, aceştia fiind aleşi în funcţie de anumite criterii.

Astfel, pot beneficia de aceste burse studenţii integralişti de la programele de licenţă cu frecvenţă, din anul 2 sau 3, care au media generală a anilor de studiu anteriori minim 9 şi care nu depăşesc un venit lunar net mediu pe membru de familie de cel mult 750 lei, pe ultimele 3 luni.

Grila de punctaj utilizată pentru acordarea burselor are în vedere două aspecte principale. Primul se referă la rezultatele obţinute la învăţătură, caz în care punctajul se calculează pe baza mediei ponderate obţinute care se înmulţeşte cu 10. Al doilea aspect cuprinde venitul lunar net mediu, iar punctajul se obţine astfel:

  • cel mult 150 lei – 5 puncte
  • peste 150, dar nu mai mult 300 lei – 4 puncte
  • peste 300, dar nu mai mult 450 lei – 3 puncte
  • peste 450, dar nu mai mult 600 lei – 2 puncte
  • peste 600, dar nu mai mult 750 lei – 1 punct

Dacă toate aceste condiţii de mai sus sunt îndeplinite, următorul pas constă în întocmirea unui dosar care trebuie depus la sala 0210, în perioada 2-20 noiembrie 2015. Dosarul trebuie să conţină o serie de documente după cum urmează:

  • Copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei.
  • Situatia şcolară eliberata de la facultate.
  • Documente doveditoare care să dovedească că pentru ultimele 3 luni, venitul lunar net mediu pe membru de familie a fost de cel mult 750 lei.

În situaţiile în care unii dintre membrii familiei nu au cetăţenie română şi nu realizează venituri în România sau aceştia nu realizează venituri de niciun fel, atunci dosarul specificat va fi completat cu o adeverinţă notarială care să ateste aceste lucruri.

Rezultatele vor fi afişate pe 25 noiembrie 2015, iar bursa va fi obţinută de primii doi candidaţi care vor înregistra cel mai mare punctaj final.

Wallace D. Wattles spunea că “Atunci când ţi se oferă o oportunitate de a avansa şi te simţi atras către ea, urmeaz-o! Va fi primul pas către o altă ocazie, mai bună.” Aşadar, vă învit şi pe voi, dragi studenţi, să urmaţi această oportunitate şi să o transformaţi în lucruri şi mai bune!

Nicoleta Davidică

Membru al Departamentului Educaţional

You may also like...