Cel mai drag venit studenţesc – bursa   

Se spune că “dacă n-ai restanţă, n-ai prestanţă”, ceea ce nu este neapărat neadevărat însă, dacă ai restanţă atunci, cu siguranţă, nu ai bursă.
În ASE bursele se acordă exclusiv studenţilor integralişti ce ocupă locuri bugetate. Aceştia pot beneficia de bursă de excelenţă, de performanţă, de merit, de studiu sau de bursă socială. Bursa de excelenţă şi cea de performanţă se acordă în număr limitat, prin concurs şi iau în considerare atât rezultatele obţinute în sesiune, cât şi activităţile de cercetare ştiinţifică, culturale, organizatorice şi sportive. Bursa de merit şi cea de studiu se acordă unui procent de 2%, respectiv aproximativ 15% studenţilor unei facultăţi în ordinea mediilor ponderate. Pentru semestrul I sunt luate în considerare rezultatele obţinute în anul universitar precedent sau media obţinută la examenul de admitere pentru studenţii din anul I, iar pentru semestrul II se iau în considerare rezultatele semestrului I anului curent.
Bursa socială vine în sprijinul studenţilor ce au o situaţie materială deosebită şi reprezintă 20% din fondul total de burse alocat facultăţii. Pentru a obţine o astfel de bursă situaţia financiară trebuie dovedită. Detalii despre alcătuirea dosarului ce se găsesc în “Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu prezenţă în campus” ce poate fi consultată pe site-ul social.ase.ro.
Cuantumul burselor este stabilit înaintea începerii fiecărui semestru, în funcţie de fondul alocat de minister.
În afară de bursele acordate de facultate, trebuie să ştiţi că există diverse programe desfăşurate de organizaţii neguvernamentale care, de asemenea, vin în sprijinul studenţilor cu rezultate remarcabile. Poate cea mai mare organizaţie din acest punct de vedere este Fundaţia Dinu Patriciu care, an de an, susţine elevi de liceu şi studenţi prin programe precum “Inventează-ţi viitorul”, “Orizonturi deschise” sau “Educaţia merită”. Detalii despre aceste proiecte se găsesc pe site-ul www.fundatiadinupatriciu.ro la secţiunea “programe”. Aruncă o privire!

You may also like...