Beneficii studențești de toamnă

ȘTIAȚI CĂ...

 • Dacă nu ați prins un loc de cazare în căminele studențești sau dacă vă doriți să locuiți într-un cămin cu un grad mai ridicat de confort, aveți o nouă șansă în etapa de redistriburi? Media de cazare luată în calcul este cea ponderată aferentă anului universitar 2011-2012, respectiv media de admitere (pentru anul I). Locurile disponibile vor fi repartizate de către Comisia de Cazare, conform următorului program:

  a) 01-06 octombrie 2012 – depunerea, la Serviciul Cazare Studenţi, a cererilor pentru redistribuirea locurilor de cazare rămase neocupate;
  b) 07-14 octombrie 2012 – prelucrarea cererilor de cazare;
  c) 15 octombrie 2012 – afişarea listei cu repartizarea locurilor de cazare ;
  d) 17-18 octombrie 2012 – primirea contestaţiilor depuse de studenți;
  e) 19 octombrie 2012 – afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse de către studenţi;
  f) 19-21 octombrie 2012– eliberarea legitimaţiilor şi contractelor de cazare;
  g) 19-21 octombrie 2012 – cazarea studenţilor în cămine;

 • Dacă nu beneficiați de un loc într-unul din căminele Academiei de Studii Economice și dacă sunteți studenți la învățământul de zi cu prezență în campus (licență și masterat), cu finanțare de la buget, puteți depune cerere pentru a beneficia de subvenție individuală de sprijin pentru cazare? Mai multe informații găsiți aici!
 • Studenții din zonele rurale pot beneficia de burse speciale? Mai multe informații găsiți aici!
 • Puteți beneficia de burse de ajutor social ocazional indiferent dacă mai dispuneți de un alt tip de bursă? Situațiile în care puteți să vă înscrieți pentru o astfel de bursă le găsiți aici!

Pentru mai multe întrebări, nu ezitați să ne contactați pe info@sisc.ro !

Cu drag, echipa SiSC

You may also like...