Atribuţiile unui student reprezentant

Studenții reprezentanți se împart în mai multe categorii. Acestea sunt urmatoarele: șef de grupa, șef de serie, student reprezentant în Consiliul Facultății, student reprezentant în Senatul Universitar și student reprezentant în Consiliul Administrativ.

În cele ce urmează veți citi despre responsabilitățile fiecăruia în parte. Șeful unei grupe este prima treaptă a reprezentări și are în spate cel mai mic număr de studenți, cei din grupa sa. Datoria lui este să mențină legătura cu profesorii de la seminar, să consulte părerile voastre în legătură cu diverse aspecte care vă interesează direct (data și ora examenelor, schimbarea anumitor săli, modificarea unor cursuri în orar ș.a.m.d) și să le transmită mai departe, dacă este cazul șefului de serie.

Șeful de serie este reprezentantul  studentilor dintr-o anumita serie. El este vocea voastră în fața profesorilor de la curs și tot el se ocupă cu transmiterea programării examenelor la secretariat. El trebuie să se consulte cu șefii de grupă astfel încât să creeze cel mai optim program pentru sesiune și să îl transmită mai departe la secretariat. Totodată, este în datoria lui să transmită mai departe diverse probleme care apar în timpul semestrului către Consiliul Facultății prin intermediul studenților consilieri. Acesta face parte din Consiliul Studenților, alcătuit din totalitatea șefilor de serii și grupe.

Studenții consilieri sunt la rândul lor șefi de serie, cu aceleași atribuții, la care se adaugă participarea activă la ședințele de Consiliul Facultății, convocate de secretariatul facultății și să prezinte problemele pe care studenții le întâmpină, propunând soluții pentru acestea. În cazul unor probleme deosebite, ei au datoria de a consulta studenții înainte de a propune soluții.

În Senatul Universitar se iau cele mai mari decizii din universitate (bugete, calendar universitar, programe de studii ș.a.md.). Studenții reprezentanți care fac parte din Senat sunt aleși în mod democratic de toți studenții facultății respective, pentru facultatea noastră fiind 2 locuri. Aceștia au datoria de a fi prezenți la ședințele de Senat Universitar, precum și la ședințele de Senatul Studenților, care sunt săptămânale și de a organiza o dată pe lună, cel puțin, câte o ședință de Consiliul Studenților pentru a lua pulsul și a semnala eventualele probleme apărute pe parcursul semestrului.

De asemenea, avem și un student reprezentant în Consiliul de Administrație al ASE. Acesta se alege din studenții senatori și va participa la ședințele de Senat Studențesc pentru a transmite studenților senatori hotărârile luate de CA, precum și propunerile care se vor aduce în SU. În același timp, acesta transmite către CA probleme semnalate de studenții senatori.

Orice student reprezentant poate avea dreptul de a se implica în orice comisie din cadrul facultății, în speță comisia de cazare, comisia de acordare a burselor, comisia de admitere licență sau master, comisia pentru sesiunea de comunicări științifice, etc.

Victor Bolog

Membru al departamentului Educaţional

You may also like...