Aplică pentru bursele sociale!

Te-ai chinuit tot semestrul să iei note bune cu gândul că vei prinde și tu bursă, însă media ta nu a fost suficient de mare? Te anunțăm că ai o șansă să beneficiezi de bursa socială, daca îndeplinești anumite condiții.

Programul de depunere la secretariatele facultăților a dosarelor pentru bursa socială este următorul:

 • pentru anii II și III programe de licență și anul II programe de masterat – 10-16 iulie 2014
 • pentru anul I programe de licență și anul I programe masterat – 08-11 septembrie

Fii atent la ce trebuie să conţină dosarul, deoarece dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ai nevoie de următoarele acte:

 • Cerere vizată de secretariatul facultăţii
 • Copie a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului
 • Copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal
 • Copie a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal
 • Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei
 • Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori (în care se specifică dacă au obţinut bursă)
 • Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei (adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor)
 • Cupon de pensie , în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate, etc)
 • Cupon de şomaj , în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj
 • Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare
 • Hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare
 • Adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole
 • Adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor
 • Documente legalizate care să precizeze că sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial
 • Extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi
 • Pentru membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul), care nu realizează venituri de niciun fel, se va depune declaraţie notarială care să specifice acest lucru
 • Studenţii care se află în evidenţele dispensarului studenţesc trebuie să depună certificate medicale, vizate de dispensar, din care să rezulte că sunt bolnavi de TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorţie grave,insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV, sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.

Aşa cum am menţionat şi mai devreme, pentru a beneficia de bursa socială trebuie să îndeplineşti anumite condiţii. În primul rând, trebuie să fii student integralist, de la un program de licență sau masterat, cu frecvență și finanțare de la buget. În al doilea rând, trebuie să faci parte din următoarele categorii de studenți:

 1. Orfan de ambii părinți (cu acte doveditoare); provii din case de copii sau plasament familial care nu realizează venituri pe membru de familie mai mari decât salariul minim pe economie (700 lei);
 2. Familia nu a realizat, pe ultimele 3 luni de la momentul depunerii cererii pentru bursa socială, un venit net mediu lunar, pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie;
 3. Ești în evidența cabinetului medical studențesc și faci dovada cu certificate medicale vizate de acesta că suferi de una din afecțiunile următoare: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbție gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficență renală cronică, epilepsie, astm bronșic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, poliatrită juvenilă, handicap locomotor.

Atestarea venitului net mediu pe membru de familie se va face cu un document emis de circumscripția financiară sau de serviciul specific din cadrul primăriei în raza căreia locuiești.

Observație:

Pot beneficia de bursă și studenții de la cursurile cu frecvență cu taxă, dar numai dacă dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinți sau provin din casele de copii sau din plasament familial.

Pentru informații suplimentare ne poți contacta pe info@sisc.ro.

Lavinia Stoica
Membru al Departamentului Educaţional

You may also like...