Aplică pentru bursele puse la bătaie de Telekom România!

Eşti student în anul I la o instituţie de învăţământ superior de stat din România? Începe anul universitar cu dreptul! SiSC ASE are o recomandare pentru tine şi anume, Bursele Telekom. Compania pune la bătaie 10 burse naţionale pe toată durata studiilor universitare, în valoare de 900 ron/lună.

Dacă eşti un tânăr cu calităţi de lider, pasionat de domeniul de studiu pe care ţi l-ai ales, cu rezultate şcolare foarte bune şi desfăşori activităţi extracuriculare, cu siguranță te numeri printre persoanele de care ei au nevoie.

Criteriile pe care trebuie să le îndeplineşti pentru a fi eligibil de a participa la acest proiect sunt următoarele:

 • persoane fizice de cetăţenie română;
 • vârsta maximă de 25 de ani;
 • în anul 2013 sau 2014 au absolvit examenul de bacalaureat într-o instituţie de învăţământ pentru studii medii (liceu sau colegiu tehnic) din România sau din altă ţară;
 • au fost admise, în sesiunea de admitere din anul 2014, într-o instituţie de învăţământ superior de stat acreditat din România, în anul I, categoriile “fără plată” sau „cu plată”, la zi, indiferent de profil;
 • transmit dosarul de înscriere completat integral şi corect, până la data de 28 noiembrie 2014 inclusiv (data de trimitere).

Înscrierile la concurs se vor desfăşura în perioada 4 noiembrie – 28 noiembrie 2014.

În vederea înscrierii la concurs, trebuie să trimiţi organizatorului dosarul de înscriere prin poştă/curier cu confirmare de primire – până la data de 28 noiembrie la adresa: Piața Presei Libere 3-5, Clădirea City Gate, Turnul de Nord, etajul 18, Sector 1, Bucureşti, în atenția Departamentului Comunicare, Florina Şerban.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Formularul de înscriere semnat în original (click aici pentru formular); Formularul de înscriere va fi trimis automat şi prin email către Organizator.
 • Carte de identitate/Buletin de identitate/Paşaport valabil la data transmiterii dosarului de înscriere – copie pe care va scrie „Sunt de acord cu privire la transmiterea copiei”, numele în clar, data şi semnătura.
 • Curriculum Vitae – maxim 2 pagini în format A4.
 • Eseu cu privire la pasiunile personale, planurile de viitor şi speranţele legate de facultate şi de viitoarea profesie – maxim 400 cuvinte.
 • Fişa/foaia matricolă eliberată de liceul în cadrul căruia candidatul a absolvit clasa a XII-a – copie legalizată.
 • Dovada admiterii la facultate – adeverinţă de student (în care să fie precizată facultatea, anul de studiu şi notele de admitere) – original.
 • Diplome care atestă participarea la concursuri, olimpiade, activităţi extraşcolare – copii.
 • Documente care să ateste implicarea în activităţi în beneficiul comunităţii.
 • Documente din care să reiasă dacă studentul beneficiază de o altă/alte burse din partea altei societăţi, organizaţii sau instituţii de stat – dacă este cazul.
 • Documentele mai sus menţionate trebuie transmise în limba română, într-un dosar cu şină.

Atenţie! Dosarele incomplete sau transmise după data de 28 noiembrie 2014 nu vor fi luate în considerare.

Concursul se va desfăşura pe teritoriul României, în perioada 4 noiembrie 2014 – 12 decembrie 2014.

În urma analizării dosarelor de înscriere, se vor selecta un număr de 25 de candidaţi, care vor fi invitaţi să participe la interviu ulterior. Aceştia vor fi anuntaţi telefonic, iar lista cu numele acestora va fi afişată pe site-ul www.burseletelekom.ro, începând cu data de 6 decembrie 2014.

Interviurile vor avea loc în datele de 8 şi 9 decembrie 2014 în Bucureşti, într-o locaţie ce va fi stabilită şi anunţată în timp util, telefonic, candidaţilor care au fost selectaţi.

În urma probei de interviu, comisia de evaluare va desemna 10 candidaţi câştigători şi va desemna din restul candidaţilor 5 persoane de rezervă.

Valoarea bursei lunare acordate de către organizator fiecărui candidat din cei zece desemnaţi reprezintă suma de 900 RON care se va acorda timp de 9 luni (octombrie–iunie), începând cu anul universitar curent şi până la finalizarea studiilor.

Noi vă recomandăm să profitaţi de ocazie şi să aplicaţi!!! Aveţi şansa de a câştiga nişte bani în plus, pe baza meritelor voastre.

Andra Cucută
Membru al Departamentului Educaţional

You may also like...