Aplică pentru bursa socială!

 

Ai terminat examenele, notele s-au afişat, dar nu sunt cum te-ai fi aşteptat? Voiai să aplici pentru una dintre burse, însă media ta nu corespunde? Ai încă şansa să beneficiezi de bursa socială, dacă îndeplineşti anumite condiţii.

Pentru a  aplica pentru bursa socială trebuie sa fii student integralist de la programele de licenţă sau masterat, cu frecvenţă şi cu finanţare de la buget şi să dovedeşti prin acte corespunzătoare că faci parte din una dintre următoarele categorii:

studenţi orfani sau studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de priorităţi:

– orfani de ambii părinţi care realizează pe ultimele 3 luni venituri lunare nete mai mici decât salariul minim pe economie;

– studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care realizează pe ultimele 3 luni venituri lunare nete mai mici decât salariul minim pe economie;

– orfani de un părinte care realizează pe ultimele 3 luni venituri lunare nete mai mici decât salariul minim pe economie.

⇒Familia a realizat, în ultimele 3 luni de la depunerea cererii pentru bursă, un venit net mediu lunar, pe membru de familie, mai mic decât salariul minim pe economie.

studenţi care se află în evidenţele dispensarului studenţesc şi atestă cu certificate medicale vizate de acesta că suferă de una dintre afecţiunile următoare: TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie gravă, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, insuficienţă renală cronică, epilepsie, astm bronşic, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestare cu virusul HIV sau sunt bolnavi de SIDA, poliartrită juvenilă, spondiloză anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor;

Criteriile vor fi aplicate în ordinea prezentată anterior.

 

Un element foarte important în procesul de obţinere a bursei sociale îl reprezintă întocmirea dosarului necesar, asupra căruia trebuie acordată o deosebită atenţie, deoarece dosarele incomplete nu vor fi luate în calcul. Apartenenţa la una dintre categoriile mai sus menţionate se certifică prin depunerea unui dosar ce trebuie să conţină, fară a se limita la acestea, următoarele acte:

➨cerere tip în formatul impus de facultate;

➨copii ale actelor de identitate pentru toţi membrii familiei;

➨documente doveditoare pentru încadrarea în una dintre categoriile prevăzute;

➨adeverinţă de salariat, în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor;

➨cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele de urmaş, invaliditate etc.);

➨cupon de şomaj, în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj;

➨hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare;

➨adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole;

➨adeverinţă de la circa financiară în cazul veniturilor rezultate din activităţi independente şi a cedării folosinţei bunurilor;

➨adeverinţă eliberată de şcoală sau universitate, în cazul burselor obţinute de fraţii solicitantului;

➨extras de cont, în cazul veniturilor din dobânzi;

➨declaraţie notarială pe propria răspundere pentru membrii majori ai solicitantului care nu realizează venituri de niciun fel;

➨acte echivalente şi/sau declaraţie notarială pe propria răspundere pentru membrii familiei care nu au cetăţenie română şi/sau nu înregistrează venituri în România.

 

!Pot beneficia de bursă socială şi studenţii de la cursurile cu frecvenţă cu taxă, dar numai în cazul în care dovedesc cu acte că sunt orfani de ambii părinţi sau provin din casele de copii sau din plasament familial.

Dosarele se depun la secretariatul facultăţii după urmatorul program:

➧Studenții de anul I licență –09 – 18 februarie 2016

➧Studenții din anii II și III licență și  I și II masterat –09 – 24 februarie 2016

Afișarea listelor cu studenții beneficiari ai burselor sociale, de studiu și de merit se face pe data de 07 martie 2016.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la info@sisc.ro.

Blănaru Alexandra

Membru al Departamentului Educaţional

Sindicatul Studenţilor din Cibernetică

You may also like...