Alege-ți reprezentantul!

Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (SiSC)) va desfășura, începând cu luna Februarie, campania de informare „Alege-ți reprezentantul!”. Această campanie se adresează vouă, studenților ASE, și are rolul de a vă prezenta importanța alegerilor pentru reprezentanții studenților: șefii de serie, studenții-consilieri și studenții-senatori. Vom apela la toate demersurile necesare pentru a ne asigura că informațiile utile ajung la voi, trezind un sentiment de conștiinciozitate față de importanța susținerii intereselor studenților în forurile decizionale ale facultății și ale universității.

Cine sunt acești studenți-reprezentanți ?

Studenții-reprezentanți sunt colegii noștri care vor fi aleși de către noi pentru a ne reprezenta interesele în fața profesorilor și a conducerii din facultate și din universitate. Aceștia pot fi reprezentativi la diferite niveluri: șef de grupă, șef de serie, șef de an, consilier sau senator. Fiecare nivel are rolul său și toți sunt importanți pentru buna guvernare a universității, guvernare care n-ar putea fi posibilă fără implicarea studenților.

Care sunt structurile de reprezentare ?

Fiecare categorie de studenți-reprezentanți se constituie într-o structură care are rolul de a facilita participarea studenților la viața academică. Altfel spus, toții șefii de serie dintr-o facultate constituie Consiliul Consultativ al Studenților. Aceștia, pe lângă responsabilitățile clasice de la nivelul propriilor serii (stabilirea examenelor, comunicarea cu profesorii, diseminarea informațiilor), trebuie să se implice și în evaluarea semestrială a cadrelor didactice și a programelor de studii precum și în alte proiecte și activități necesare pentru studenți (ex: organizarea Balului de absolvire sau prezentarea specializărilor și a materiilor opționale).
Studenții care își doresc să se implice activ în conducerea facultății pot fi aleși pentru Consiliul Facultății. Consiliul facultății reprezintă organismul decizional de la nivelul facultății și are obligatoriu un procent de minim 25% studenți în componența sa (pentru Consiliul CSIE sunt 7 locuri alocate studenților). Consiliul este condus de Decan și se întrunește trimestrial, conform Cartei Universitare. Pe lângă atribuțiile de reprezentare a colegilor din an la nivelul Consiliului, studenții-consilieri se pot implica și în comisiile de acordare a burselor, în comisia de cazare, în comisia de admitere sau în orice alte comisii constituite la nivelul facultăților din care fac parte studenți-reprezentanți. De asemenea, aceștia au posibilitatea de a se implica în organizarea diverselor evenimente din facultate: conferințe, festivitatea de deschidere a anului universitar, baluri studențești sau alte evenimente de ordin academic, cultural și social.
Studenții care își doresc să se implice și în conducerea universității pot fi aleși ca membri ai >Senatului Universitar al ASE, cel mai înalt for din universitate. Aceștia reprezintă un procent de 25% din componența Senatului, ceilalți 75% fiind cadre didactice și de cercetare. Studenții-senatori se implică în îmbunătățirea cadrului legislativ și procedural al universității în ceea ce privește organizarea și desfășurarea procesului educațional și a serviciilor oferite studenților.
Printre responsabilitățile lor se numără procesul de cazare al studenților, procesul de acordare al burselor, managementul cantinei, managementul Casei Studenților Economiști alături de organizațiile studențești, implicarea în comisiile de la nivelul universității și, probabil cel mai important, reprezentarea studenților ASE în Senat. Aceștia au sarcina să reprezinte interesele noastre în Senat și să ia cuvântul ori de câte ori se propune vreo schimbare care ar putea fi în detrimentul studenților (ex: mărirea taxelor de studiu sau de re-examinare).
Consiliul de Administrație asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile Senatului Universitar. Acesta este format din Rector, Prorectori, Decani, Directorul General Administrativ și un reprezentant al studenților. Rolul acestui reprezentant al studenților este de a reprezenta interesele tuturor studenților din ASE prin expunerea de opinii argumentate atunci când se elaborează vreo propunere sau se ia vreo decizie la nivelul Consiliului de Administrație. De regulă, reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație este numit de către studenții-senatori din rândul acestora.

Cum sunt aleși acești studenți-reprezentanți ?

În prezent nu a fost adoptat un regulament de alegere al studenților reprezentanți. Putem spune însă cu certitudine că șefii de serie vor fi aleși de către colegii lor la unul din cursuri, în urma prezentării candidaturilor celor interesați.
Despre alegerile pentru Consiliul Facultății și Senatul Universitar vom reveni cu detalii de îndată ce Senatul Universitar în exercițiu va aproba un regulament și o metodologie de alegeri.
Tot ce putem să spunem acum este că Legea Educației Naționale prevede că reprezentanții studenților sunt aleși în mod democratic, prin votul universal direct și secret al tuturor studenților. Conform Cartei Universitare, orice student al ASE poate fi ales ca reprezentant al studenților în Senatul Universitar, fără niciun fel de bariere. Deși în ultimii ani s-a folosit criteriul mediei anului precedent (mai mare de 8.00) pentru a condiționa accesul în structurile de conducere, trebuie să menționăm că Statutul Studentului prevede că instituțiile de învățământ superior nu pot condiționa statutul de student reprezentant în funcție de performanțele academice.

Cum îi putem responsabiliza ?

În primul rând, trebuie să ne asigurăm că atunci când votăm o facem în cunoștiință de cauză. Nu trebuie să ținem cont de popularitate sau de alte lucruri subiective ci trebuie să avem în vedere seriozitatea colegilor care candidează, disponibilitatea lor de a se implica activ pentru o perioadă de 2 ani și, mai ales, caracterul acestora. Dacă suntem de părere că nimeni nu se potrivește, putem să ne abținem de la vot sau, de ce nu, să candidăm noi înșine. Votul de încredere este o mare responsabilitate și n-ar trebui tratat cu ușurință.

Mai aveți alte întrebări ?

Urmăriți în continuare site-ul sisc.ro și pagina de facebook pentru că vom reveni cu detalii cât de curând. De asemenea, vom fi prezenți și în facultate după reluarea cursurilor și vom fi pregătiți să răspundem la toate întrebările. Pentru orice alte informații, puteți apela cu încredere la info@sisc.ro .

Dragoș Dumitru
Membru al Departamentului Educațional

You may also like...