Admiterea și specializările CSIE

Te-ai hotărât asupra facultăţii unde doreşti să mergi, iar aceasta este Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, dar totuși, nu ştii ce specializare ţi se potriveşte cel mai bine?

În următoarele rânduri vei găsi informaţii detaliate despre procesul de înscriere și admitere la facultatea mai sus menţionată, explicându-ți pe înţelesul tău în ce constă fiecare specializare a acesteia, pentru ca tu să nu faci o alegere pe care să o regreţi mai târziu.

Admiterea se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, în limita locurilor aprobate pentru anul universitar 2013-2014 prin OMEN. Condiţiile care trebuie respectate pentru a putea participa la concursul de admitere sunt următoarele:

Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon, cu următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, cu precizarea mediei generale de bacalaureat, a mediei generale a anilor de studiu din liceu, a termenului de valabilitate şi menţionarea faptului că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
  • adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru profilul la care candidează;
  • copia legalizată a certificatului de naştere;
  • copia cărţii de identitate;
  • copia legalizată a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
  • declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor şi că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora;
  • două fotografii ¾;
  • bonul valoric / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;

Media generală de admitere (MG) se calculează astfel: MG = 0,3 * MB + 0,7 * PS/10, unde MB este media de la bacalaureat, iar PS este punctajul de la proba scrisă. Media va fi trunchiată la două zecimale. Media generală minimă de admitere este 5,00.

Specializările dintre care puteți alege sunt: Cibernetică Economică, Statistică si Previziune Economică și Informatică Economică, care începand din acest an, poate fi urmată și în limba engleză. Mai jos vă vom descrie în câteva rânduri fiecare program de licenţă, astfel încât să răspundem câtorva din întrebările voastre.

Informatica Economică este programul de licență potrivit pentru tine dacă îți place să-ți petreci timpul în fața calculatorului și vrei să urmezi o carieră în domeniul IT, care așa cum am spus mai sus, poate fi urmat și în limba engleză. Pregatirea va fi una variată, programarea îmbinându-se cu noțiunile economice, statistice și matematice.

Cibernetica Economică se adresează persoanelor analitice și calculate, cărora le place să lucreze cu modele matematice și cifre. Această specializare are aplicabilitate mai ales în optimizarea activităților economice, pregatirea fiind o îmbinare a cunoștințelor de economie cu cele de matematică, statistică și informatică.

Dacă îţi place să lucrezi cu date, să le prelucrezi, dacă ești mai mult orientat spre cercetare și intuiești cu ușurință evenimentele economice, specializarea Statistică și Previziune Economică este perfectă pentru tine! Urmând acest program, vei învăța să lucrezi cu date, să le prelucrezi cu ajutorul diferitelor programe informatice și să prezici evenimentele economice prin intermediul noțiunilor de statistică și al capacității tale analitice.

În final, dorim să vă felicităm pentru alegerea voastră de a veni la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică și vă dorim mult succes la admitere.

Echipa SiSC.

You may also like...